Mazo un vidējo uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana no A līdz Z:

  • Konsultācijas pirms uzņēmuma dibināšanas un reģistrācijas;
  • Uzņēmumu reģistrācija un darbu organizācija jauniem uzņēmumiem;
  • Pilna grāmatvedības un nodokļu uzskaites veikšana;
  • Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
  • Visu nepieciešamo grāmatvedības atskaišu sagatavošana un operatīva iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestam;
  • Lietvedība;
  • Personālvadība;
  • Grāmatvedības uzskaites  politikas sagatavošana;
  • Operatīvas bilances sagatavošana;
  • Gada pārskata sastādīšana;
  • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
  • Mikrouzņēmumu grāmatvedības apkalpošana;
  • Nodokļu deklarāciju sastādīšana fiziskām personām;
  • Statistikas atskaišu sagatavošana;
  • Klienta pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā; utt.