Mazo un vidējo uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana no A līdz Z:

 • Konsultācijas pirms uzņēmuma dibināšanas un reģistrācijas;
 • Uzņēmumu reģistrācija un darbu organizācija jauniem uzņēmumiem;
 • Pilna grāmatvedības un nodokļu uzskaites veikšana;
 • Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
 • Visu nepieciešamo grāmatvedības atskaišu sagatavošana un operatīva iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestam;
 • Lietvedība;
 • Personālvadība;
 • Grāmatvedības uzskaites  politikas sagatavošana;
 • Operatīvas bilances sagatavošana;
 • Gada pārskata sastādīšana;
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
 • Mikrouzņēmumu grāmatvedības apkalpošana;
 • Nodokļu deklarāciju sastādīšana fiziskām personām;
 • Statistikas atskaišu sagatavošana;
 • Klienta pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā; utt.