Juridiski pareizi sagatavotie dokumenti samazina uzņēmēja riskus un palīdz saglabāt uzņēmējdarbību pat tādā gadījumā, ja ir radušas problēmas.

Mēs esam gatavi palīdzēt klientam jebkurā situācijā, kas ir radusies viņa komercdarbībā:

  • Uzņēmuma reģistrācija – no pirmās konsultācijas līdz dokumentu saņemšanai no Uzņēmumu reģistra un konta atvēršanai bankā;
  • Izmaiņu veikšana, reorganizācija, likvidācija;
  • Līgumu slēgšana – dokumentu sagatavošana, pārrunu veikšana;
  • Citu juridisku dokumentu sastādīšana (pilnvaras, pretenzijas, prasības, pieprasījumi, paziņojumi utt.)
  • Darba attiecības – darba līgumu un citu ar darba likumdošanu saistītu dokumentu sagatavošana;
  • Uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu izveidošana, lietvedība;
  • Dažādu dokumentu profesionālie tulkojumi;
  • Notāra pakalpojumi;
  • Konsultācijas Latvijas uzturēšanas atļaujas saņemšanā;
  • Citi juridiskie pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām.