1111 01 Valsts PREZIDENTS
1111 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1111 04 Saeimas SEKRETĀRS
1111 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS
1111 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS
1111 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS
1111 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 10 Saeimas DEPUTĀTS
1111 11 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
1111 12 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS
1111 13 Parlamentārais SEKRETĀRS
1111 14 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS
1111 15 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS
1111 16 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS
1111 17 Ministru PREZIDENTS
1111 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRS
1111 19 MINISTRS
1111 20 Īpašu uzdevumu MINISTRS
1111 21 Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS
1111 22 Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS
1111 23 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 24 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1111 25 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1111 26 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS
1112 02 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1112 03 ĢENERĀLPROKURORS
1112 04 Valsts KONTROLIERIS
1112 05 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 06 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 07 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS
1112 08 Valsts PREZIDENTA PALĪGS
1112 09 Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS
1112 10 Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS
1112 11 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS
1112 12 Ministru PREZIDENTA PALĪGS
1112 13 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS
1112 14 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS
1112 15 MINISTRA PADOMNIEKS
1112 16 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS
1112 17 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1112 18 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
1112 19 Ministra biroja VADĪTĀJS
1112 20 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās
1112 21 PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā
1112 22 Aizsardzības PADOMNIEKS
1112 23 Valsts SEKRETĀRS
1112 24 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS
1112 25 Valsts protokola VADĪTĀJS
1112 26 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS
1112 27 Galvenais valsts NOTĀRS
1112 28 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS
1112 29 Iestādes VADĪTĀJS /ĢENERĀLDIREKTORS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1112 30 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS / PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1112 31 Pārvaldes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1112 32 Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1112 33 Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
1112 34 Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1112 35 Valsts robežas PILNVAROTAIS
1112 36 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
1112 37 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1112 38 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS
1112 39 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS
1112 40 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā)
1112 41 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)
1112 43 Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā)
1112 44 TIESĪBSARGS
1112 45 Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)
1112 46 Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)
1112 47 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS
1112 48 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS
1112 49 ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)
1112 50 VĒSTNIEKS
1112 51 Pilnvarotais LIETVEDIS
1112 52 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS
1112 53 PADOMNIEKS (ārlietu jomā)
1112 54 ĢENERĀLKONSULS
1112 55 Nozares PADOMNIEKS
1114 01 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1114 02 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS /PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS
/VICEPREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS
1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1120 03 Tehniskais DIREKTORS
1120 04 KOMERCDIREKTORS
1120 05 Ekonomikas DIREKTORS
1120 06 Ražošanas DIREKTORS
1120 07 Apgādes DIREKTORS
1120 08 Loģistikas DIREKTORS
1120 09 PĀRZINIS
1120 10 Valdes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 11 Valdes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1120 12 Padomes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 13 Komisijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1120 14 Valdes LOCEKLIS
1120 15 Padomes LOCEKLIS
1120 16 Kolēģijas LOCEKLIS
1120 17 PROKŪRISTS
1120 18 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS
1211 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)
1211 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)
1211 03 Finanšu DIREKTORS
1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS
1211 05 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
1211 06 Administratīvais DIREKTORS
1211 07 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS
1211 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)
1211 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)
1211 10 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 11 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 12 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 13 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 14 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 15 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 18 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 19 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 20 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 21 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 22 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 23 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 24 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 25 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 26 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 27 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 28 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 29 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1211 30 Galvenās kases VADĪTĀJS
1211 31 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS
1211 32 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1211 33 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 34 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 35 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 36 Kancelejas VADĪTĀJS /PĀRVALDNIEKS /DIREKTORS
1211 37 Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 38 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 39 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1211 40 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1211 41 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1212 01 Personāla DIREKTORS
1212 02 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1212 03 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1212 04 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1212 05 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1212 06 Personāla mācību VADĪTĀJS
1213 01 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 02 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 03 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1213 04 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1213 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)
1213 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)
1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1213 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ārlietu jomā)
1213 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)
1213 11 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS
1213 12 VIRSUZRAUGS (muitas jomā)
1213 13 VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)
1213 14 Muitas maiņas VADĪTĀJS
1213 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)
1213 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)
1213 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)
1213 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 20 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)
1213 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)
1213 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)
1213 23 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1213 24 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1213 25 Galvenais valsts INSPEKTORS
1213 26 Valsts INSPEKTORS
1213 27 VirsMEŽZINIS
1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS
1213 29 MEŽZINIS
1213 30 MEŽZIŅA VIETNIEKS
1219 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1219 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)
1219 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)
1219 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)
1219 05 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 06 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 07 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 08 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)
1219 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 10 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 11 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 12 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 13 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 15 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 16 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 17 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 18 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 19 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 22 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 23 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 24 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 25 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 26 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1219 27 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1219 28 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1219 29 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1219 30 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1219 31 Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)
1219 32 Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)
1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS
1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS
1221 01 Tirdzniecības DIREKTORS
1221 02 Tirgzinības DIREKTORS
1221 03 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1221 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1221 05 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1221 06 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1221 07 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1221 08 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1222 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1222 02 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1222 03 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1222 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS
1311 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 03 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 04 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 06 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)
1311 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)
1311 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā)
1311 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)
1311 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā)
1311 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā)
1311 17 Mežizstrādes MEISTARS
1312 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā)
1312 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)
1321 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)
1321 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā)
1321 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (enerģētikā)
1321 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā)
1321 07 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS
1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)
1321 09 MEISTARS (enerģētikā)
1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)
1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)
1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)
1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)
1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)
1322 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā)
1322 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā)
1322 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā)
1322 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā)
1323 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)
1323 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)
1323 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)
1323 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā)
1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)
1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)
1324 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (transportā)
1324 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (transportā)
1324 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sakaros)
1324 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sakaros)
1324 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (noliktavās)
1324 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (noliktavās)
1324 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (transportā)
1324 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (transportā)
1324 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sakaros)
1324 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros)
1324 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (noliktavās)
1324 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās)
1324 13 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
1324 14 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 15 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS
1324 16 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 17 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)
1324 18 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)
1324 19 Vilciena PRIEKŠNIEKS
1324 20 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS
1324 21 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 22 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS
1324 23 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 24 Filiāles DIREKTORS
1324 25 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS
1324 26 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS
1324 27 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS
1324 28 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)
1324 29 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)
1324 30 Ceha PRIEKŠNIEKS
1324 31 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1324 32 Ostas KAPTEINIS
1324 33 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)
1324 34 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)
1324 35 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1324 36 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1324 37 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1324 38 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)
1324 42 MEISTARS (transportā)
1330 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)
1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1330 06 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1330 07 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS
1330 08 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1341 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1341 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1342 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)
1342 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)
1342 03 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS
1342 04 Veselības aprūpes VADĪTĀJS
1342 05 Galvenā medicīnas MĀSA
1342 06 Galvenā VECMĀTE – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.1.apakšnodaļā)
1343 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1343 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
1344 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 03 Sociālā dienesta VADĪTĀJS
1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
1344 05 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1344 06 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
1344 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)
1344 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)
1345 01 REKTORS
1345 02 PROREKTORS
1345 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)
1345 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)
1345 05 DEKĀNS
1345 06 ProDEKĀNS
1345 07 Skolas PĀRZINIS
1345 08 Skolas DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
1345 09 Skolas DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1345 10 Koledžas DIREKTORS
1345 11 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS
1345 12 Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS
1345 13 Skolas katedras VADĪTĀJS
1345 14 Koledžas katedras VADĪTĀJS
1345 15 Mācību centra VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
1345 16 Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1345 17 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS
1345 18 Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS
1345 19 Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS
1345 20 Mācību kursu VADĪTĀJS
1345 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (izglītības jomā)
1345 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)
1346 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1346 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)
1349 01 Vides PĀRVALDNIEKS
1349 02 VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā)
1349 03 VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)
1349 04 VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā)
1349 05 VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā)
1349 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (farmācijas jomā)
1349 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)
1349 08 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
1349 09 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
1349 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /KOMANDIERIS /PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /KOMANDIERA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)
1349 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)
1349 16 Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
1349 17 Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
1349 18 Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)
1349 19 Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)
1349 20 Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
1349 21 Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 22 Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)
1349 23 Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)
1349 24 Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)
1411 01 Viesnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1411 02 Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1411 03 Nometnes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1411 04 Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1411 05 Pansijas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1411 06 Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1411 07 VIESNĪCNIEKS
1411 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)
1411 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)
1412 01 Restorāna VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1412 02 Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1412 03 Kafejnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1412 04 Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS
1412 06 Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS
1412 07 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS
1412 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)
1412 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)
1420 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1420 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)
1420 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1420 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)
1420 05 VEIKALVEDIS
1420 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)
1420 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)
1420 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)
1420 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)
1431 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)
1431 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)
1431 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)
1431 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)
1431 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)
1431 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)
1431 07 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS
1431 08 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS
1431 09 PRODUCENTS (kultūras jomā)
1431 10 IMPRESĀRIJS
1431 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (kultūras jomā)
1431 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)
1431 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sporta jomā)
1431 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)
1431 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1431 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)
1439 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)
1439 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1439 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
1439 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)
1439 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)
1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)
2111 01 Vadošais PĒTNIEKS
2111 02 PĒTNIEKS
2111 03 ASISTENTS
2111 04 AERODINAMIĶIS
2111 05 ASTRONOMS
2111 06 RadioASTRONOMS
2111 07 AstroFIZIĶIS
2111 08 BALLISTIĶIS
2111 09 HIDRODINAMIĶIS
2111 10 FIZIĶIS
2111 11 Akustikas FIZIĶIS
2111 12 AtomFIZIĶIS
2111 13 ElektromagnetoFIZIĶIS
2111 14 Elektronikas FIZIĶIS
2111 15 SiltumFIZIĶIS
2111 16 Gaismas FIZIĶIS
2111 17 Mehānikas FIZIĶIS
2111 18 MolekulārFIZIĶIS
2111 19 KodolFIZIĶIS
2111 20 Optikas FIZIĶIS
2111 21 Cietvielu FIZIĶIS
2111 22 Skaņas FIZIĶIS
2111 23 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS
2111 24 TERMODINAMIĶIS
2111 25 Radioloģijas FIZIĶIS
2111 26 METROLOGS
2111 27 Medicīnas FIZIĶIS
2112 01 KLIMATOLOGS
2112 02 METEOROLOGS
2112 03 SINOPTIĶIS
2112 04 AgroMETEOROLOGS
2112 05 HidroMETEOROLOGS
2112 06 AEROLOGS
2112 07 OKEANOLOGS
2112 08 RADIOMETEOROLOGS
2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS
2112 10 AeroMETEOROLOGS
2113 01 KRISTALOGRĀFS
2113 02 ĶĪMIĶIS
2113 03 ANALĪTIĶIS
2113 04 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS
2113 05 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 06 Krāsošanas ĶĪMIĶIS
2113 07 Pārtikas ĶĪMIĶIS
2113 08 Stikla ĶĪMIĶIS
2113 09 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 10 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS
2113 11 Metalurģijas ĶĪMIĶIS
2113 12 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS
2113 13 Organisko vielu ĶĪMIĶIS
2113 14 Krāsvielu ĶĪMIĶIS
2113 15 Naftas ĶĪMIĶIS
2113 16 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS
2113 17 Radioloģijas ĶĪMIĶIS
2113 18 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS
2113 19 Ražošanas FARMACEITS
2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS
2114 02 GLACIOLOGS
2114 03 ĢEODĒZISTS
2114 04 ĢeoFIZIĶIS
2114 05 ĢEOLOGS
2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS
2114 07 ĢeoMORFOLOGS
2114 08 HidroAKUSTIĶIS
2114 09 HidroĢEOLOGS
2114 10 HIDROLOGS
2114 11 MikroPALEONTOLOGS
2114 12 MINERALOGS
2114 13 OKEANOGRĀFS
2114 14 PALEONTOLOGS
2114 15 SEISMOLOGS
2114 16 STRATOGRĀFS
2114 17 HIDROGRĀFS
2120 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS
2120 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS
2120 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS
2120 05 MATEMĀTIĶIS
2120 06 AKTUĀRS
2120 07 BIOMETRISTS
2120 08 DEMOGRĀFS
2120 09 Vecākais STATISTIĶIS
2120 10 Lauksaimniecības STATISTIĶIS
2120 11 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS
2120 12 Biometrijas STATISTIĶIS
2120 13 Demogrāfijas STATISTIĶIS
2120 14 Ekonomikas STATISTIĶIS
2120 15 Izglītības STATISTIĶIS
2120 16 Tehnikas STATISTIĶIS
2120 17 Finanšu STATISTIĶIS
2120 18 Veselības aprūpes STATISTIĶIS
2120 19 Pārskatu STATISTIĶIS
2120 20 Medicīnas STATISTIĶIS
2131 01 ANATOMS
2131 02 BAKTERIOLOGS
2131 03 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS
2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS
2131 08 Medicīnas BAKTERIOLOGS
2131 09 Farmācijas BAKTERIOLOGS
2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS
2131 11 Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS
2131 12 BIOFIZIĶIS
2131 13 BIOĶĪMIĶIS
2131 14 BIOLOGS
2131 15 Saldūdens BIOLOGS
2131 16 Jūras BIOLOGS
2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS
2131 18 BOTĀNIĶIS
2131 19 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 20 Histoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 21 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS
2131 22 Augsnes BOTĀNIĶIS
2131 23 CITOLOGS
2131 24 Dzīvnieku CITOLOGS
2131 25 Augu CITOLOGS
2131 26 EKOLOGS
2131 27 Dzīvnieku EKOLOGS
2131 28 Augu EKOLOGS
2131 29 EMBRIOLOGS
2131 30 Ģenētikas INŽENIERIS
2131 31 ENTOMOLOGS
2131 32 EPIDEMIOLOGS
2131 33 FARMAKOLOGS
2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS
2131 35 FIZIOLOGS
2131 36 Augu FIZIOLOGS
2131 37 Dzīvnieku FIZIOLOGS
2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS
2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS
2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS
2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS
2131 42 PsihoFIZIOLOGS
2131 43 ĢENĒTIĶIS
2131 44 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS
2131 45 Augu ĢENĒTIĶIS
2131 46 HISTOLOGS
2131 47 Dzīvnieku HISTOLOGS
2131 48 Augu HISTOLOGS
2131 49 HidroBIOLOGS
2131 50 IHTIOLOGS
2131 51 IMUNOLOGS
2131 52 MikroBIOLOGS
2131 53 MIKOLOGS
2131 54 ORNITOLOGS
2131 55 PARAZITOLOGS
2131 56 PATOLOGS
2131 57 Augu PATOLOGS
2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS
2131 59 HistoPATOLOGS
2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS
2131 61 NeiroPATOLOGS
2131 62 Medicīnas PATOLOGS
2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS
2131 64 SISTEMĀTIĶIS
2131 65 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS
2131 66 Augu SISTEMĀTIĶIS
2131 67 ZOOLOGS
2131 68 VIRUSOLOGS
2131 69 HIPOLOGS
2131 70 NEMATOLOGS
2131 71 TOKSIKOLOGS
2131 72 ĢEOGRĀFS
2132 01 Sēklkopības AGRONOMS
2132 02 AGRONOMS
2132 03 Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS
2132 04 Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS
2132 05 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS
2132 06 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS
2132 07 POMOLOGS
2132 08 Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS
2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS
2132 10 Zemkopības KONSULTANTS
2132 11 Lauksaimniecības KONSULTANTS
2132 12 Mežsaimniecības KONSULTANTS
2132 13 Lauksaimniecības PADOMNIEKS
2132 14 Zemkopības PADOMNIEKS
2132 15 Mežsaimniecības PADOMNIEKS
2133 01 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2133 02 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2141 01 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS
2141 02 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS
2141 03 Robotu INŽENIERIS
2141 04 Darba organizācijas INŽENIERIS
2141 05 Cementa TEHNOLOGS
2141 06 Keramikas TEHNOLOGS
2141 07 Stikla TEHNOLOGS
2141 08 Ādas TEHNOLOGS
2141 09 Iesaiņošanas TEHNOLOGS
2141 10 Iespiešanas TEHNOLOGS
2141 11 Audumu TEHNOLOGS
2141 12 Kokapstrādes INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.2.apakšnodaļā)
2141 13 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS
2141 14 Darba normēšanas INŽENIERIS
2141 15 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS
2141 16 Vērpšanas TEHNOLOGS
2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS
2141 18 Apģērbu KONSTRUKTORS
2141 19 Šūšanas TEHNOLOGS
2141 20 TEHNOLOGS
2141 21 KONSTRUKTORS
2141 22 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS
2141 23 Projektēšanas INŽENIERIS
2141 24 Ražošanas INŽENIERIS
2141 25 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.3.apakšnodaļā)
2142 01 BūvINŽENIERIS
2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS
2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS
2142 05 Ēku būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)
2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS
2142 07 Energoauditors INŽENIERIS
2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS
2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS
2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS
2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS
2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS
2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS
2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS
2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS
2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS
2142 18 Konstrukciju būvINŽENIERIS
2142 19 Torņu būvINŽENIERIS
2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS
2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS
2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS
2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS
2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS
2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS
2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS
2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS
2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS
2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)
2142 30 Būvmateriālu INŽENIERIS
2142 31 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS
2142 32 Būvniecības tāmju INŽENIERIS
2142 33 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS
2142 34 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS
2143 01 Vides INŽENIERIS
2143 02 Vides TEHNOLOGS
2144 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS
2144 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS
2144 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS
2144 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS
2144 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
2144 06 Automātu INŽENIERIS
2144 07 Dīzeļu INŽENIERIS
2144 08 Gāzes turbīnu INŽENIERIS
2144 09 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS
2144 10 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS
2144 11 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS
2144 12 Eļļošanas INŽENIERIS
2144 13 Kuģu būves INŽENIERIS
2144 14 Mehānikas INŽENIERIS
2144 15 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS
2144 16 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS
2144 17 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS
2144 18 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS
2144 19 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS
2144 20 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS
2144 21 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS
2144 22 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS
2144 23 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS
2144 24 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS
2144 25 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS
2144 26 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS
2144 27 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS
2144 28 Motoru INŽENIERIS
2144 29 Mehānikas TEHNOLOGS
2144 30 Metināšanas TEHNOLOGS
2144 31 Aprīkojuma INŽENIERIS
2144 32 Mehānikas KONSTRUKTORS
2144 33 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS
2144 34 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS
2144 35 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS
2144 36 Vagonu /remonta INŽENIERIS
2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS
2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS
2144 39 Siltumenerģētikas INŽENIERIS
2144 40 Siltumtehnikas INŽENIERIS
2144 41 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 42 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2144 43 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS
2144 44 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS
2144 45 Transportsistēmu INŽENIERIS
2144 46 Kuģu mehānikas INŽENIERIS
2144 47 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS
2144 48 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
2144 49 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS
2144 50 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS
2144 51 MEHĀNIĶIS (inženieris)
2145 01 Ķīmijas INŽENIERIS
2145 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS
2145 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS
2145 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS
2145 05 Naftas INŽENIERIS
2145 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS
2145 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)
2145 08 Ķīmijas TEHNOLOGS
2145 09 Šķiedru TEHNOLOGS
2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS
2145 11 Degvielas TEHNOLOGS
2145 12 Krāsu TEHNOLOGS
2145 13 Papīra TEHNOLOGS
2145 14 Plastmasas TEHNOLOGS
2145 15 Polimēru TEHNOLOGS
2145 16 Gumijas TEHNOLOGS
2145 17 Riepu TEHNOLOGS
2145 18 Plastmasas INŽENIERIS
2145 19 Farmācijas TEHNOLOGS
2145 20 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS
2146 01 Iežguves INŽENIERIS
2146 02 Metalurģijas INŽENIERIS
2146 03 Iežguves ĢEODĒZISTS
2146 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS
2146 05 Ieguves METALURGS
2146 06 Lietuves METALURGS
2146 07 Fizikālo procesu METALURGS
2146 08 Radioaktīvo minerālu METALURGS
2146 09 METALURGS (analītiķis)
2146 10 Ieguves TEHNOLOGS
2146 11 Velmju KALIBRĒTĀJS
2149 01 Komunikāciju /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS
2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS
2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS
2149 05 Plānošanas INŽENIERIS
2149 06 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS
2149 07 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS
2149 08 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS
2149 09 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS
2149 10 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS
2149 11 Standartizācijas INŽENIERIS
2149 12 Energotīklu DISPEČERS
2149 13 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS
2149 14 Energosistēmu INŽENIERIS
2149 15 Kvalitātes INŽENIERIS
2149 16 Meža TEHNOLOGS
2149 17 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 18 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS
2149 19 Metroloģijas INŽENIERIS
2149 20 Naftas avāriju TEHNOLOGS
2149 21 Sertifikācijas INŽENIERIS
2149 22 KomunālINŽENIERIS
2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS
2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)
2149 25 Mežsaimniecības TEHNOLOGS
2149 26 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS
2149 27 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.4.apakšnodaļā)
2149 28 Automobiļu transporta INŽENIERIS
2149 29 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS
2149 30 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS
2149 31 Darba NORMĒTĀJS
2149 32 Tāmju INŽENIERIS
2149 33 Vecākais PARFIMĒRS
2149 34 PARFIMĒRS
2149 35 Darba aizsardzības INŽENIERIS
2149 36 INŽENIERINSPEKTORS
2149 37 INŽENIERKONTROLIERIS
2149 38 Ugunsdrošības INŽENIERIS
2149 39 Civilās aizsardzības INŽENIERIS
2149 40 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.5.apakšnodaļā)
2149 42 Galvenais INŽENIERIS
2149 43 Posma INŽENIERIS
2149 44 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS
2149 45 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 46 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS
2149 47 Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 48 Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS
2149 49 Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS
2149 50 Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS
2151 01 ElektroINŽENIERIS
2151 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS
2151 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
2151 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS
2151 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS
2151 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
2151 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS
2151 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS
2151 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS
2151 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS
2151 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS
2151 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS
2151 14 ENERĢĒTIĶIS
2151 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS
2151 16 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS
2151 17 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
2151 18 Dzelzceļa INŽENIERIS
2151 19 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS
2151 20 Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.6.apakšnodaļā)
2152 01 Elektronikas INŽENIERIS
2152 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS
2152 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS
2152 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS
2152 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS
2152 06 Elektronikas TEHNOLOGS
2152 07 Datortehnikas INŽENIERIS
2152 08 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS
2152 09 Radioelektronikas INŽENIERIS
2153 01 Telekomunikāciju INŽENIERIS
2153 02 Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS
2153 03 Radara komunikāciju INŽENIERIS
2153 04 Radiokomunikāciju INŽENIERIS
2153 05 Signālsistēmas (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 06 Telegrāfa (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 07 Telefona (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 08 Televīzijas (komunikāciju) INŽENIERIS
2153 09 Telekomunikāciju TEHNOLOGS
2153 10 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS
2161 01 ARHITEKTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
2161 02 ARHITEKTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)
2162 01 Ainavu ARHITEKTS
2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS
2163 02 Mēbeļu DIZAINERS
2163 03 Modes DIZAINERS
2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS
2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS
2164 03 Transporta /tīklu INŽENIERIS
2164 04 Aeronavigācijas VADĪTĀJS
2164 05 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS
2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS
2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS
2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS
2165 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.8.apakšnodaļā)
2165 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS
2165 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS
2165 04 Kadastra INŽENIERIS
2165 05 Ģeodēzijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.9.apakšnodaļā)
2165 06 Hidrogrāfijas INŽENIERIS
2165 07 Zemes ierīcības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.10.apakšnodaļā)
2165 08 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS
2165 09 Ģeoinformātikas INŽENIERIS
2166 01 DatorDIZAINERS
2166 02 Interjera DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.11.apakšnodaļā)
2211 01 ĀRSTS
2211 02 ĀRSTS (STAŽIERIS)
2211 03 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS
2211 04 REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2211 05 Kuģa ĀRSTS
2212 01 ALERGOLOGS
2212 02 Bērnu ALERGOLOGS
2212 03 ALGOLOGS
2212 04 ANDROLOGS
2212 05 ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS
2212 06 Arodslimību ĀRSTS
2212 07 Arodveselības ĀRSTS
2212 08 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS
2212 09 ĀRSTS (CITOLOGS)
2212 10 ĀRSTS (DIETOLOGS)
2212 11 ĀRSTS (EKSPERTS)
2212 12 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)
2212 13 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)
2212 14 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)
2212 15 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)
2212 16 Fizikālās medicīnas ĀRSTS
2212 17 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS
2212 18 Kara medicīnas ĀRSTS
2212 19 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)
2212 20 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2212 21 ĀRSTS (IMUNOLOGS)
2212 22 Intensīvās terapijas ĀRSTS
2212 23 Katastrofu medicīnas ĀRSTS
2212 24 Laboratorijas ĀRSTS
2212 25 ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS)
2212 26 ĀRSTS (MIKROBIOLOGS)
2212 27 Mikrobioloģijas ĀRSTS
2212 28 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS
2212 29 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS
2212 30 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)
2212 31 ĀRSTS (PATOLOGS)
2212 32 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)
2212 33 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)
2212 34 ProtēžORTOPĒDS
2212 35 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS
2212 36 Sporta ĀRSTS
2212 37 DERMATOLOGS, VENEROLOGS
2212 38 Bērnu ENDOKRINOLOGS
2212 39 Tiesu medicīnas EKSPERTS
2212 40 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS
2212 41 FLEBOLOGS
2212 42 FONIATRS
2212 43 FTIZIOPNEIMONOLOGS
2212 44 GASTROENTEROLOGS
2212 45 Bērnu GASTROENTEROLOGS
2212 46 GERIATRS
2212 47 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists
2212 48 Bērnu GINEKOLOGS
2212 49 Onkoloģijas GINEKOLOGS
2212 50 HEMATOLOGS
2212 51 HEPATOLOGS
2212 52 Bērnu HEMATOONKOLOGS
2212 53 HipnoTERAPEITS
2212 54 INFEKTOLOGS
2212 55 Bērnu INFEKTOLOGS
2212 56 KARDIOLOGS
2212 57 Bērnu KARDIOLOGS
2212 58 KOMBUSTIOLOGS
2212 59 KOSMETOLOGS
2212 60 BALNEOLOGS (KURORTOLOGS)
2212 61 ĶIRURGS
2212 62 Ambulatorais ĶIRURGS
2212 63 Asinsvadu ĶIRURGS
2212 64 Bērnu ĶIRURGS
2212 65 Endovazālais ĶIRURGS
2212 66 Plastiskais ĶIRURGS
2212 67 Rokas ĶIRURGS
2212 68 Sirds ĶIRURGS
2212 69 Torakālais ĶIRURGS
2212 70 NARKOLOGS
2212 71 NEFROLOGS
2212 72 Bērnu NEFROLOGS
2212 73 NEIROĶIRURGS
2212 74 NEIROLOGS
2212 75 Bērnu NEIROLOGS
2212 76 NEONATOLOGS
2212 77 OFTALMOLOGS
2212 78 Onkoloģijas ĶIRURGS
2212 79 ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS
2212 80 ONKOLOGS
2212 81 ĀRSTS (OSTEOPĀTS)
2212 82 OTOLARINGOLOGS
2212 83 PEDIATRS
2212 84 PNEIMONOLOGS
2212 85 Bērnu PNEIMONOLOGS
2212 86 PSIHIATRS
2212 87 Bērnu PSIHIATRS
2212 88 RADIOLOGS
2212 89 RADIOLOGS (TERAPEITS)
2212 90 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)
2212 91 REHABILITOLOGS
2212 92 REIMATOLOGS
2212 93 Bērnu REIMATOLOGS
2212 94 REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)
2212 95 SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS
2212 96 PSIHOTERAPEITS
2212 97 Manuālais TERAPEITS
2212 98 OSTEOREFLEKSOTERAPEITS
2212 99 TRANSPLANTOLOGS
2221 01 Vecākā medicīnas MĀSA
2221 02 VirsMĀSA
2221 03 Ambulatorās aprūpes MĀSA
2221 04 Ambulatorās medicīnas MĀSA
2221 05 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA
2221 06 Bērnu aprūpes MĀSA
2221 07 Bērnu MĀSA
2221 08 Dermatoveneroloģijas MĀSA
2221 09 Diabēta aprūpes MĀSA
2221 10 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA
2221 11 Diētas MĀSA
2221 12 Endoskopijas MĀSA
2221 13 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA
2221 14 Fizikālās terapijas MĀSA
2221 15 Ftiziopulmoloģijas MĀSA
2221 16 Funkcionālās diagnostikas MĀSA
2221 17 Garīgās veselības aprūpes MĀSA
2221 18 Ginekoloģijas MĀSA
2221 19 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA
2221 20 Infektoloģijas MĀSA
2221 21 Internās aprūpes MĀSA
2221 22 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA
2221 23 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA
2221 24 Ķirurģijas MĀSA
2221 25 Narkoloģijas MĀSA
2221 26 Neatliekamās palīdzības MĀSA
2221 27 Neiroķirurģijas MĀSA
2221 28 Neiroloģijas MĀSA
2221 29 Oftalmoloģijas MĀSA
2221 30 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA
2221 31 Onkoloģijas MĀSA
2221 32 Operāciju MĀSA
2221 33 Peritoneālās dialīzes MĀSA
2221 34 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA
2221 35 Podiatrijas MĀSA
2221 36 Psihiatrijas MĀSA
2221 37 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA
2221 38 Sabiedrības veselības MĀSA
2221 39 Terapijas MĀSA
2221 40 Transfuzioloģijas MĀSA
2221 41 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA
2221 42 Zobārstniecības MĀSA
2221 43 Uroloģijas MĀSA
2222 01 Vecākā VECMĀTE
2222 02 VECMĀTE
2230 01 Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS
2230 02 HOMEOPĀTS (ĀRSTS)
2230 03 Akupunktūras ĀRSTS
2230 04 NEIROPĀTS
2240 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)
2240 02 Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS
2250 01 VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS
2250 02 VeterinārĀRSTS ĶIRURGS
2250 03 VeterinārĀRSTS
2261 01 Zobu PROTĒZISTS
2261 02 ZOBĀRSTS
2261 03 ORTODONTS
2261 04 ENDODONTISTS
2261 05 Bērnu ZOBĀRSTS
2261 06 PARADONTOLOGS
2261 07 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS
2262 01 FARMACEITS
2262 02 Klīniskais FARMACEITS
2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
2263 02 Vides veselības ANALĪTIĶIS
2263 03 Sabiedrības veselības ĀRSTS
2263 04 Higiēnas ĀRSTS
2263 05 HIGIĒNISTS
2263 06 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)
2264 01 ElektroTERAPEITS
2264 02 FIZIOTERAPEITS
2264 03 KINEZOTERAPEITS
2264 04 ERGOTERAPEITS
2264 05 Fizikālais TERAPEITS
2264 06 REITTERAPEITS
2265 01 Uztura SPECIĀLISTS
2265 02 Uzturzinātnes SPECIĀLISTS
2266 01 AudioLOGOPĒDS
2266 02 Runas TERAPEITS
2266 03 LOGOPĒDS
2266 04 AUDIOLOGS
2266 05 Bērnu AUDIOLOGS
2266 06 PEDAUDIOLOGS
2267 01 OPTOMETRISTS
2269 01 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS
2269 02 Sabiedrības veselības METODIĶIS
2269 03 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS
2269 04 Veselības veicināšanas KONSULTANTS
2269 05 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS
2269 06 PODOLOGS
2269 07 Darba TERAPEITS
2269 08 Mākslas TERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.12.apakšnodaļā)
2269 09 Mūzikas TERAPEITS
2269 10 Neredzīgo TERAPEITS
2269 11 RADIOGRĀFERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.13.apakšnodaļā)
2269 12 Mākslas terapijas SPECIĀLISTS
2269 13 BIONIĶIS PROTĒZISTS
2269 14 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS
2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)
2310 02 DOCENTS
2310 03 LEKTORS
2310 04 PROFESORS
2310 05 Asociētais PROFESORS
2310 06 Katedras VADĪTĀJS
2310 07 Vecākais PASNIEDZĒJS
2310 08 PASNIEDZĒJS
2310 09 PEDAGOGS
2320 01 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 02 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS
2330 01 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS
2341 01 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS
2341 02 Sākumizglītības SKOLOTĀJS
2342 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS
2342 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS
2342 03 Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS
2351 01 Izglītības METODIĶIS
2351 02 METODIĶIS
2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS
2351 04 Izglītības valsts INSPEKTORS
2351 05 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS
2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
2352 02 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS
2352 03 Speciālais PEDAGOGS
2356 01 Aviācijas INSTRUKTORS
2356 02 Kuģu INSTRUKTORS
2356 03 Glābšanas darbu INSTRUKTORS
2356 04 Dzelzceļa INSTRUKTORS
2356 05 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)
2356 06 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS
2356 07 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS
2356 08 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS
2356 09 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS
2356 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS
2356 11 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)
2356 12 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS
2356 13 Atbilstības VĒRTĒTĀJS
2356 14 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS
2356 15 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS
2356 16 Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)
2356 17 INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)
2359 01 Sociālais PEDAGOGS
2359 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS
2359 03 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS
2359 04 Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS
2359 05 PEDAGOGA PALĪGS
2359 06 Interešu izglītības SKOLOTĀJS
2359 07 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS
2359 08 Sporta ORGANIZATORS
2359 09 Vecākais sporta TRENERIS
2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
2359 11 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS
2359 12 Rekreācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.14.apakšnodaļā)
2411 01 Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 02 REVIDENTS
2411 03 Zvērināts REVIDENTS
2411 04 Aizdevumu REVIDENTS
2411 05 AUDITORS
2411 06 Informācijas sistēmu AUDITORS
2411 07 Uzraudzības AUDITORS
2411 08 Iekšējais AUDITORS
2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS
2411 10 Grāmatvedības EKSPERTS
2411 11 Metodikas EKSPERTS
2411 12 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS
2411 13 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS
2411 14 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS
2411 15 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS
2412 01 FINANSISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu
2412 02 Komercdarbības KONSULTANTS
2412 03 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS
2412 04 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS
2412 05 Nodokļu KONSULTANTS
2413 01 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS
2413 02 Finanšu ANALĪTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.15.apakšnodaļā)
2413 03 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS
2413 04 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS
2413 05 Riska ANALĪTIĶIS
2421 01 Vecākais KONSULTANTS
2421 02 KONSULTANTS
2421 03 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS
2421 04 Medicīnas KONSULTANTS
2421 05 Zinātniskais KONSULTANTS
2421 06 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)
2421 07 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)
2422 01 Projekta VADĪTĀJS /DIREKTORS
2422 02 Projekta KOORDINATORS
2422 03 Vecākais REFERENTS
2422 04 REFERENTS
2422 05 Jaunākais REFERENTS
2422 06 Vecākais INSPEKTORS
2422 07 INSPEKTORS
2422 08 Jaunākais INSPEKTORS
2422 09 Vecākais EKSPERTS
2422 10 EKSPERTS
2422 11 Jaunākais EKSPERTS
2422 12 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS
2422 13 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS
2422 14 SPA VADĪTĀJS
2422 15 Zinātniskais SEKRETĀRS
2422 16 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm
2422 17 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 18 KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 19 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)
2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.17.apakšnodaļā)
2422 21 Namu PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)
2422 22 Kancelejas PĀRZINIS
2422 23 Civilaizsardzības ORGANIZATORS
2422 24 Ārējo sakaru ORGANIZATORS
2422 25 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS
2422 26 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS
2422 27 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.16.apakšnodaļā)
2422 28 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)
2422 29 Dzimtsarakstu INSPEKTORS
2422 30 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS
2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS
2422 32 Pasta SPECIĀLISTS
2422 33 Licencēšanas SPECIĀLISTS
2422 34 Muitošanas SPECIĀLISTS
2422 35 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS
2422 36 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS
2422 37 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS
2422 38 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos
2422 39 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos
2422 40 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS
2422 41 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS
2422 42 Izglītības darba SPECIĀLISTS
2422 43 Pirmais SEKRETĀRS
2422 44 KONSULS
2422 45 Otrais SEKRETĀRS
2422 46 Trešais SEKRETĀRS
2422 47 VICEKONSULS
2422 48 ATAŠEJS
2422 49 ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS
2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS
2422 51 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)
2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos
2423 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS
2423 02 Darba satura ANALĪTIĶIS
2423 03 Personāla VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.18.apakšnodaļā)
2423 04 Vecākais personāla INSPEKTORS
2423 05 Personāla INSPEKTORS
2423 06 Personāla atlases SPECIĀLISTS
2423 07 Personāla SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)
2423 08 Personāla lietu PĀRZINIS
2423 09 Profesiju izvēles KONSULTANTS
2423 10 Karjeras KONSULTANTS
2423 11 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS
2423 12 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS
2423 13 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS
2423 14 Kvalitātes VADĪTĀJS
2424 01 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS
2424 02 Mācību projekta VADĪTĀJS
2424 03 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS
2424 04 Mācību centra PASNIEDZĒJS
2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS
2431 01 Vecākais reklāmas AĢENTS
2431 02 Reklāmas VADĪTĀJS
2431 03 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS
2431 04 Tirdzniecības VADĪTĀJS
2431 05 Pārdošanas VADĪTĀJS
2431 06 Eksporta VADĪTĀJS
2431 07 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS
2431 08 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
2431 09 Patentu AĢENTS
2431 10 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS
2431 11 Tūristu GIDS
2431 12 Tūrisma ORGANIZATORS
2431 13 Ekskursiju ORGANIZATORS
2432 01 Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)
2432 02 Preses SEKRETĀRS
2432 03 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS
2432 04 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS
2432 05 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS
2432 06 MINISTRA preses SEKRETĀRS
2432 07 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS
2432 08 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS
2433 01 Medicīniskais PĀRSTĀVIS
2434 01 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)
2434 02 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS
2511 01 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS
2511 02 SistēmANALĪTIĶIS
2511 03 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS
2512 01 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS
2512 02 Programmēšanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.19.apakšnodaļā)
2512 03 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS
2512 04 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS
2512 05 PROGRAMMĒTĀJS
2512 06 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2513 01 Skaitļotāju /komunikāciju ANALĪTIĶIS
2513 02 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS
2513 03 DATORGRAFIĶIS
2514 01 Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS
2519 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS
2519 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS
2519 03 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS
2519 04 Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS
2521 01 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS
2521 02 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS
2521 03 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS
2521 04 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS
2521 05 Datu bāzu INŽENIERIS
2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS
2522 02 Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS
2522 03 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS
2522 04 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS
2523 01 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS
2523 02 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS
2523 03 Operāciju sistēmu INŽENIERIS
2523 04 Informācijas sistēmINŽENIERIS
2529 01 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS
2529 02 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS
2529 03 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS
2529 04 Interneta portāla REDAKTORS
2529 05 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS
2529 06 Interneta bankas ADMINISTRATORS
2529 07 Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS
2529 08 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS
2611 01 JURISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
2611 02 Zvērināts ADVOKĀTS
2611 03 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS
2611 04 VirsPROKURORS
2611 05 VirsPROKURORA VIETNIEKS
2611 06 PROKURORS
2612 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2612 02 TIESNESIS
2612 03 SENATORS
2612 04 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
2612 05 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2612 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS
2619 01 JURISKONSULTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.21.apakšnodaļā)
2619 02 Tieslietu KONSULTANTS
2619 03 Vecākais tiesu EKSPERTS
2619 04 Tiesu EKSPERTS
2619 05 Zvērināts NOTĀRS
2619 06 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS
2619 07 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS
2619 08 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS
2619 09 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS
2619 10 LIKVIDATORS
2619 11 Valsts NOTĀRS
2621 01 ARHĪVISTS
2621 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)
2621 03 Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)
2621 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)
2621 05 Ekspozīciju un izstāžu KURATORS
2621 06 MUZEJPEDAGOGS
2621 07 Galvenais ARHĪVISTS
2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS
2621 09 Arhīva EKSPERTS
2621 10 Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)
2621 11 Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos)
2622 01 BIBLIOGRĀFS
2622 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS
2622 03 DOKUMENTĀLISTS
2622 04 INFORMĀTIĶIS
2622 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS
2622 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)
2622 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS
2622 08 Metadatu REDAKTORS
2622 09 Metadatu VEIDOTĀJS
2631 01 EKONOMETRISTS
2631 02 EKONOMISTS
2631 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS
2631 04 Ekonometrijas EKONOMISTS
2631 05 Finanšu EKONOMISTS
2631 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS
2631 07 Darba EKONOMISTS
2631 08 Cenu EKONOMISTS
2631 09 Nodokļu EKONOMISTS
2631 10 Darba algas EKONOMISTS
2631 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS
2631 12 Budžeta EKONOMISTS
2631 13 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS
2631 14 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS
2631 15 Galvenais EKONOMISTS
2632 01 ANTROPOLOGS
2632 02 ARHEOLOGS
2632 03 KRIMINOLOGS
2632 04 ETNOLOGS
2632 05 EkonomĢEOGRĀFS
2632 06 FizioĢEOGRĀFS
2632 07 PolitoĢEOGRĀFS
2632 08 PENOLOGS
2632 09 SOCIĀLPATOLOGS
2632 10 SOCIOLOGS
2632 11 KriminoSOCIOLOGS
2632 12 Rūpniecības SOCIOLOGS
2632 13 PenoSOCIOLOGS
2632 14 Izglītības SOCIOLOGS
2633 01 ĢENEALOGS
2633 02 VĒSTURNIEKS
2633 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS
2633 04 Politikas VĒSTURNIEKS
2633 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS
2633 06 Mākslas VĒSTURNIEKS
2633 07 Medicīnas VĒSTURNIEKS
2633 08 FILOZOFS
2633 09 Politikas FILOZOFS
2633 10 POLITOLOGS
2634 01 PSIHOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu
2634 02 Klīniskais PSIHOLOGS
2634 03 Izglītības PSIHOLOGS
2634 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS
2634 05 Ražošanas PSIHOLOGS
2634 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS
2634 07 SocioPSIHOLOGS
2634 08 Organizācijas PSIHOLOGS
2634 09 Praktiskais PSIHOLOGS
2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS
2634 11 PSIHOLOGS KONSULTANTS
2635 01 Sociālais DARBINIEKS
2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS
2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem
2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem
2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem
2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām
2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm
2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām
2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām
2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS
2636 01 ARHIBĪSKAPS
2636 02 BĪSKAPS
2636 03 BONZA
2636 04 GARĪDZNIEKS
2636 05 IMAMS
2636 06 MĀCĪTĀJS
2636 07 MISIONĀRS
2636 08 PRIESTERIS
2636 09 Katoļu PRIESTERIS
2636 10 RABĪNS
2636 11 TEOLOGS
2636 12 VIKĀRS
2636 13 PRĀVESTS
2636 14 KARDINĀLS
2636 15 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS
2636 16 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS
2636 17 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS
2636 18 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS
2636 19 KAPELĀNS
2636 20 Baznīcas MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.22.apakšnodaļā)
2636 21 VIRSKAPELĀNS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
2641 01 AUTORS
2641 02 BIOGRĀFS
2641 03 DRAMATURGS
2641 04 DZEJNIEKS
2641 05 ESEJISTS
2641 06 FEĻETONISTS
2641 07 KRITIĶIS
2641 08 LIRIĶIS
2641 09 RAKSTNIEKS
2641 10 SCENĀRISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
2642 01 ŽURNĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
2642 02 KOMENTĒTĀJS
2642 03 KOREKTORS
2642 04 KORESPONDENTS
2642 05 REDAKTORS
2642 06 Galvenais REDAKTORS
2642 07 REPORTIERIS
2642 08 Literārais REDAKTORS
2643 01 ETIMOLOGS
2643 02 GRAFOLOGS
2643 03 TULKS
2643 04 LEKSIKOGRĀFS
2643 05 LINGVISTS
2643 06 MORFOLOGS
2643 07 FILOLOGS
2643 08 SEMANTIĶIS
2643 09 FONOLOGS
2643 10 TULKOTĀJS
2643 11 Tiesas TULKS
2643 12 Zīmju valodas TULKS
2643 13 TERMINOLOGS
2643 14 TULKS REFERENTS
2651 01 BrīvMĀKSLINIEKS
2651 02 GLEZNOTĀJS
2651 03 GRAFIĶIS
2651 04 KARIKATŪRISTS
2651 05 MĀKSLINIEKS
2651 06 Galvenais MĀKSLINIEKS
2651 07 MULTIPLIKATORS
2651 08 RESTAURĒTĀJS
2651 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)
2651 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS
2651 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS
2651 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS
2651 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS
2651 14 MODELĒTĀJS
2651 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS
2651 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS
2651 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS
2651 18 KokTĒLNIEKS
2651 19 INSTALATORS
2651 20 INTERJERISTS
2651 21 JuvelierMĀKSLINIEKS
2651 22 Mākslas KERAMIĶIS
2651 23 Porcelāna APGLEZNOTĀJS
2651 24 MetālMĀKSLINIEKS
2651 25 PLAKĀTISTS
2651 26 SCENOGRĀFS
2651 27 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS
2651 28 TekstilMĀKSLINIEKS
2651 29 VideoMĀKSLINIEKS
2651 30 Vides MĀKSLINIEKS
2651 31 VITRĀŽISTS
2651 32 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS
2651 33 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS
2652 01 DIRIĢENTS
2652 02 Galvenais DIRIĢENTS
2652 03 Orķestra KONCERTMEISTARS
2652 04 MUZIKOLOGS
2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS
2652 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS
2652 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS
2652 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS
2652 10 SOLISTS
2652 11 Operas VOKĀLISTS
2652 12 Galvenais KORMEISTARS
2652 13 KOMPONISTS
2652 14 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS
2652 15 Kora MĀKSLINIEKS
2652 16 Orķestra VADĪTĀJS
2652 17 Orķestra DIRIĢENTS
2652 18 Ansambļa DIRIĢENTS
2652 19 MŪZIĶIS
2652 20 DZIEDĀTĀJS
2652 21 KORMEISTARS
2652 22 Operas trupas VADĪTĀJS
2652 23 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS
2652 24 Kora VADĪTĀJS
2652 25 KONCERTMEISTARS
2652 26 VOKĀLISTS
2653 01 Baleta SOLISTS
2653 02 DEJOTĀJS
2653 03 HOREOGRĀFS
2653 04 Baleta MĀKSLINIEKS
2653 05 Baleta REPETITORS
2653 06 BALETMEISTARS
2653 07 Baleta REŽISORS
2653 08 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS
2653 09 Baleta trupas VADĪTĀJS
2653 10 Deju kopu VADĪTĀJS
2653 11 Ansambļa VADĪTĀJS
2653 12 Deju kolektīva VADĪTĀJS
2654 01 Kinofilmas DIREKTORS
2654 02 Radiouzveduma DIREKTORS
2654 03 Izrādes DIREKTORS
2654 04 Televīzijas uzveduma DIREKTORS
2654 05 Izrādes REŽISORS
2654 06 Kinofilmas REŽISORS
2654 07 Skaņu REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.25.apakšnodaļā)
2654 08 Kustību REŽISORS
2654 09 REŽISORA ASISTENTS
2654 10 Dramatisko kopu VADĪTĀJS
2654 11 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS
2654 12 Televīzijas REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.26.apakšnodaļā)
2654 13 Televīzijas un kino PRODUCENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.27.apakšnodaļā)
2655 01 AKTIERIS
2655 02 Leļļu teātra AKTIERIS
2656 01 Televīzijas DIKTORS
2656 02 Radio DIKTORS
2656 03 DISKŽOKEJS
2656 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS
2656 05 KONFERANSJĒ
2656 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS
2656 07 SUFLIERIS
2659 01 AKROBĀTS
2659 02 Cirka MĀKSLINIEKS
2659 03 Striptīza MĀKSLINIEKS
2659 04 KLAUNS
2659 05 KOMIĶIS
2659 06 HIPNOTIZĒTĀJS
2659 07 ILUZIONISTS
2659 08 IMITĒTĀJS
2659 09 ŽONGLIERIS
2659 10 Burvju MĀKSLINIEKS
2659 11 Triku MEISTARS
2659 12 Leļļu MEISTARS
2659 13 DRESĒTĀJS
2659 14 VēderRUNĀTĀJS
3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS
3111 02 Fizikas TEHNIĶIS
3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS
3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS
3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS
3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS
3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS
3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS
3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS
3111 10 Hidroloģijas TEHNIĶIS
3111 11 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS
3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS
3112 02 BūvTEHNIĶIS
3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS
3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS
3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS
3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS
3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS
3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS
3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS
3112 15 ĢeoTEHNIĶIS
3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS
3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS
3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS
3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS
3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS
3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS
3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS
3112 23 Ugunsdrošības INSPEKTORS
3112 24 BūvINSPEKTORS
3112 25 Ugunsdrošības TEHNIĶIS
3112 26 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS
3112 27 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.5.apakšnodaļā)
3112 28 BūvINSPEKTORA PALĪGS
3112 29 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS
3112 30 Nomnieku KOORDINATORS
3112 31 Ceļu MEISTARS
3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS
3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS
3113 02 ElektroTEHNIĶIS
3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS
3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS
3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS
3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS
3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS
3113 09 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)
3113 10 Tehniskais SPECIĀLISTS
3113 11 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS
3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS
3114 02 Elektronikas TEHNIĶIS
3114 03 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS
3114 04 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS
3114 05 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS
3114 06 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS
3114 07 Televīzijas komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 08 Telefona komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 09 Telegrāfa komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3114 10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3114 11 Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS
3114 12 Elektronikas SPECIĀLISTS
3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju TEHNIĶIS
3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS
3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS
3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS
3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS
3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS
3115 06 Mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 07 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS
3115 08 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 09 Automobiļu MEHĀNIĶIS
3115 10 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS
3115 11 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS
3115 12 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 13 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS
3115 14 Instrumentu MEHĀNIĶIS
3115 15 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 16 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 17 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS
3115 18 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 19 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 20 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 21 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 22 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS
3115 23 Kuģu būves MEHĀNIĶIS
3115 24 Motoru MEHĀNIĶIS
3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS
3115 26 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 27 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
3115 28 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 29 Energosistēmu TEHNIĶIS
3115 30 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
3115 31 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS
3115 32 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS
3115 33 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS
3115 34 Mēriekārtu TEHNIĶIS
3115 35 Mašīnbūves TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)
3115 36 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS
3115 37 MEHATRONIĶIS
3115 38 Autoapkopes SPECIĀLISTS
3115 39 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS
3115 40 Transporta vagonu TEHNIĶIS
3115 41 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS
3115 42 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)
3115 43 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS
3115 44 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS
3115 45 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS
3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS
3115 47 Kuģa TEHNIĶIS
3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)
3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS
3115 50 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS
3115 51 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS
3115 52 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3115 53 Energouzraudzības INSPEKTORS
3115 54 Tehniskās drošības INSPEKTORS
3115 55 Katlu uzraudzības INSPEKTORS
3115 56 Kuģošanas drošības INSPEKTORS
3115 57 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS
3115 58 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS
3115 59 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS
3115 60 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS
3115 61 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS
3115 62 Dzelzceļa INSPEKTORS
3115 63 Tehniskais INSPEKTORS
3115 64 Kravas INSPEKTORS
3115 65 Dzelzceļa MEISTARS
3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS
3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS
3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS
3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)
3116 05 Naftas TEHNIĶIS
3116 06 Ķīmijas LABORANTS
3116 07 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS
3116 08 Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.3.apakšnodaļā)
3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS
3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS
3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS
3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS
3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS
3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS
3118 01 RASĒTĀJS
3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS
3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS
3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS
3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS
3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS
3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS
3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS
3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS
3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS
3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS
3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS
3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS
3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS
3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS
3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS
3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS
3118 19 Tehniskais REDAKTORS
3118 20 KARTOGRĀFS
3118 21 FOTOGRAMMETRISTS
3119 01 Metožu TEHNIĶIS
3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS
3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS
3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS
3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS
3119 06 Telekomunikāciju (darba normēšanas) TEHNIĶIS
3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS
3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS
3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS
3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS
3119 11 TEHNOLOGA PALĪGS
3119 12 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS
3119 13 Kvalitātes TEHNIĶIS
3119 14 Krimināllietu TEHNIĶIS
3119 15 Ieroču TEHNIĶIS
3119 16 TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)
3119 17 TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)
3119 18 Kokapstrādes TEHNOLOGS (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)
3119 19 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS
3119 20 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)
3119 21 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 22 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 23 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS
3119 25 Projektu ASISTENTS
3119 26 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS
3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS
3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS
3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)
3119 30 EnergoDISPEČERS
3119 31 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.5.apakšnodaļā)
3119 32 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS
3119 33 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS
3119 34 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS
3119 35 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS
3119 36 Kvalitātes KONSULTANTS
3119 37 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS
3119 38 Produkcijas KONTROLIERIS
3119 39 Produkcijas drošuma INSPEKTORS
3119 40 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS
3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS
3119 42 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS
3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)
3121 01 Ieguves rūpniecības UZRAUGS
3121 02 Karjera UZRAUGS
3122 01 Apstrādes rūpniecības UZRAUGS
3122 02 Montāžu UZRAUGS
3122 03 Ražošanas VADĪTĀJS
3123 01 BūvUZRAUGS
3123 02 Ceļu būvUZRAUGS
3123 03 Tiltu būvUZRAUGS
3131 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS
3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS
3131 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS
3131 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS
3131 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS
3131 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS
3131 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS
3131 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS
3131 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS
3132 01 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS
3132 02 Karsēšanas iekārtas OPERATORS
3132 03 Kompresora OPERATORS
3132 04 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS
3132 05 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 06 Saldēšanas iekārtas OPERATORS
3132 07 Ūdens aizsprosta OPERATORS
3132 08 Ventilācijas iekārtas OPERATORS
3132 09 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 10 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS
3132 11 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS
3132 12 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS
3132 13 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS
3132 14 Slāpekļa /ražošanas iekārtas OPERATORS
3132 15 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS
3132 16 Spiedieniekārtu OPERATORS
3133 01 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS
3133 02 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS
3133 03 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS
3133 04 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS
3133 05 Reaktora OPERATORS
3133 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS
3134 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS
3134 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS
3134 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS
3134 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS
3135 01 Kausēšanas OPERATORS
3135 02 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS
3135 03 Metāla LĒJĒJS
3135 04 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS
3135 05 Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS
3139 01 Papīra masas /ražošanas iekārtas OPERATORS
3139 02 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS
3139 03 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS
3139 04 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS
3139 05 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS
3139 06 Robotu UZRAUGS
3139 07 Robotu TEHNIĶIS
3139 08 Automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS
3141 01 TAKSIDERMISTS
3141 02 Dabaszinātņu LABORANTS
3141 03 Anatomijas TEHNIĶIS
3141 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS
3141 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS
3141 06 Biofizikas TEHNIĶIS
3141 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS
3141 08 Botānikas TEHNIĶIS
3141 09 Citoloģijas TEHNIĶIS
3141 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS
3141 11 Ģenētikas TEHNIĶIS
3141 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS
3141 13 Histoloģijas TEHNIĶIS
3141 14 Farmakoloģijas TEHNIĶIS
3141 15 Fizioloģijas TEHNIĶIS
3141 16 Seroloģijas TEHNIĶIS
3141 17 Audu TEHNIĶIS
3141 18 Zooloģijas TEHNIĶIS
3141 19 MikroBIOLOGA PALĪGS
3141 20 VIRUSOLOGA PALĪGS
3141 21 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS
3141 22 PARAZITOLOGA PALĪGS
3141 23 ENTOMOLOGA PALĪGS
3141 24 Lopkopības PĀRRAUGS
3141 25 Vides TEHNIĶIS
3141 26 BioTEHNOLOGS
3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS
3141 28 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS
3141 29 Vides iekārtu TEHNIĶIS
3141 30 Dzīvnieku PĀRRAUGS
3141 31 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS
3141 32 KINOLOGS
3142 01 Agronomijas TEHNIĶIS
3142 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 03 Puķkopības TEHNIĶIS
3142 04 Dārzkopības TEHNIĶIS
3142 05 Sakņkopības TEHNIĶIS
3142 06 Pomoloģijas TEHNIĶIS
3142 07 Augsnes TEHNIĶIS
3142 08 MĒRNIEKS
3142 09 ZOOTEHNIĶIS
3142 10 Ainavu TEHNIĶIS
3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS
3142 12 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS
3142 13 Dārzkopības SPECIĀLISTS
3142 14 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS
3142 15 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS
3142 16 Zemes lietu SPECIĀLISTS
3142 17 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS
3142 18 Zemkopības LABORANTS
3142 19 Sēklkopības TEHNIĶIS
3142 20 Lauksaimniecības ORGANIZATORS
3142 21 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS
3142 22 Zemnieku KONSULTANTS
3142 23 Lauku attīstības SPECIĀLISTS
3142 24 Augu aizsardzības SPECIĀLISTS
3143 01 Meža TEHNIĶIS
3143 02 Mežkopības TEHNIĶIS
3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS
3143 04 Mežsaimniecības LABORANTS
3151 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu
3151 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku
3151 05 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 06 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par
3151 07 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku
3151 08 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW
3151 09 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW
3151 10 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW
3151 11 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 12 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW
3151 13 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 14 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW
3151 15 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem
3151 16 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par
3152 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem
3152 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem
3152 03 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 04 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 05 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 06 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT
3152 07 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT
3152 08 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 09 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem
3152 10 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā
3152 11 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT
3152 12 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT
3152 13 Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS
3152 14 Tāljūras LOCIS
3152 15 LOCIS
3152 16 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā
3152 17 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā
3152 18 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā
3152 19 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā
3152 20 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā
3152 21 Kuģu satiksmes OPERATORS
3152 22 Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)
3152 23 Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)
3152 24 Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)
3152 25 Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)
3152 26 Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā)
3153 01 Gaisa kuģa KAPTEINIS
3153 02 Lidojumu INŽENIERIS
3153 03 Gaisa kuģa STŪRMANIS
3153 04 Gaisa kuģa PILOTS
3153 05 Helikoptera PILOTS
3153 06 Helikoptera jaunākais PILOTS
3153 07 Hidroplāna PILOTS
3153 08 Gaisa kuģa komercPILOTS
3153 09 Helikoptera komercPILOTS
3153 10 Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS
3153 11 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS
3153 12 Planiera PILOTS
3153 13 Gaisa balona PILOTS
3153 14 Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)
3153 15 LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)
3153 16 LIDOTĀJS (inženieris)
3153 17 STŪRMANIS
3153 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)
3153 19 Gaisa kuģa PILOTS (instruktors)
3153 20 Helikoptera PILOTS (instruktors)
3153 21 Planiera PILOTS (instruktors)
3153 22 Gaisa balona PILOTS (instruktors)
3153 23 PILOTS
3153 24 Deltaplāna LIDOTĀJS
3153 25 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)
3153 26 LIDOTĀJS (operators)
3154 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS
3154 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS
3154 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS
3155 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS
3155 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS
3155 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS
3155 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS
3155 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS
3155 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS
3155 07 Radiolokācijas INŽENIERIS
3155 08 Radionavigācijas INŽENIERIS
3155 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS
3155 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS
3155 11 Radiolokācijas OPERATORS
3155 12 Radionavigācijas OPERATORS
3155 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS
3155 14 Radiokontroles punkta OPERATORS
3155 15 LIDOTĀJS (kravas operators)
3155 16 Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS
3155 17 Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS
3155 18 Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS
3155 19 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) INŽENIERIS
3155 20 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) TEHNIĶIS
3155 21 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) OPERATORS
3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS
3211 02 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS
3211 03 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS
3211 04 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS
3212 01 Patoloģijas TEHNIĶIS
3212 02 Medicīnas LABORANTS
3212 03 Biomedicīnas LABORANTS
3212 04 Laboratorijas SPECIĀLISTS
3213 01 FARMACEITA ASISTENTS
3214 01 Protēžu MEISTARS
3214 02 Tehniskais ORTOPĒDS
3214 03 Ortopēdijas TEHNIĶIS
3214 04 Protēžu PIELĀGOTĀJS
3214 05 Zobu /protēžu MEISTARS
3214 06 Zobu TEHNIĶIS
3221 01 Medicīnas MĀSA
3221 02 Iecirkņa MĀSA
3230 01 DZIEDNIEKS
3230 02 FITOTERAPEITS
3230 03 Jogas TERAPEITS
3230 04 Jogas MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)
3230 05 Jogas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)
3240 01 VeterinārĀRSTA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.7.apakšnodaļā)
3240 02 VeterinārFELDŠERIS
3240 03 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS
3251 01 Zobu FELDŠERIS
3251 02 Zobu HIGIĒNISTS
3251 03 ZOBĀRSTA ASISTENTS
3252 01 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS
3252 02 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS
3254 01 OPTIĶIS
3255 01 MASIERIS
3255 02 FIZIOTERAPEITA ASISTENTS
3255 03 Bērnu MASIERIS
3255 04 ERGOTERAPEITA ASISTENTS
3255 05 REITTERAPEITA ASISTENTS
3255 06 Akupresūras SPECIĀLISTS
3255 07 Siatsu SPECIĀLISTS
3257 01 Valsts /darba INSPEKTORS
3257 02 Darba INSPEKTORS
3257 03 Vides aizsardzības INSPEKTORS
3257 04 Sanitārais INSPEKTORS
3257 05 Higiēnas DEZINFEKTORS
3257 06 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS
3257 07 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS
3258 01 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)
3259 01 ORTOĒPISTS
3259 02 ORTOFONISTS
3259 03 ORTOOPTIĶIS
3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)
3259 05 KOSMĒTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
3259 06 Solārija DARBINIEKS
3259 07 SPA MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)
3311 01 STARPNIEKS
3311 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS
3311 03 Investīciju STARPNIEKS
3311 04 Obligāciju STARPNIEKS
3311 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS
3311 06 Biržas MĀKLERIS
3311 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS
3311 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS
3311 09 Akciju STARPNIEKS
3311 10 DĪLERIS
3311 11 Banku SPECIĀLISTS
3311 12 Vērtspapīru INSPEKTORS
3311 13 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS
3311 14 BROKERIS
3311 15 Reģiona VADĪTĀJS
3311 16 Vērtspapīru EKSPERTS
3311 17 Akreditīvu EKSPERTS
3311 18 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS
3311 19 Norēķinu karšu PĀRZINIS
3311 20 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS
3311 21 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS
3311 22 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)
3311 23 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3311 24 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)
3311 25 Norēķinu ADMINISTRATORS
3311 26 Klientu KONSULTANTS
3311 27 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS
3311 28 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS
3311 29 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3311 30 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS
3311 31 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS
3311 32 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)
3311 33 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS
3311 34 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS
3311 35 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS
3311 36 Muitas BROKERIS
3311 37 DEKLARANTS
3312 01 Kredītu INSPEKTORS
3312 02 Kredītprojektu VADĪTĀJS
3312 03 Kredītu ANALĪTIĶIS
3312 04 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS
3312 05 Aizdevumu ADMINISTRATORS
3312 06 Līzinga SPECIĀLISTS
3312 07 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS
3312 08 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS
3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3313 02 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3313 03 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3313 04 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3313 05 Kontu OPERATORS
3313 06 Kontu ADMINISTRATORS
3313 07 Finanšu SPECIĀLISTS
3313 08 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)
3313 09 Finanšu DARBINIEKS
3313 10 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS
3314 01 STATISTIĶA PALĪGS
3314 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS
3314 03 STATISTIĶIS
3314 04 AKTUĀRA ASISTENTS
3315 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS
3315 02 Prasību INSPEKTORS
3315 03 IZSOLĪTĀJS
3315 04 Prasību KONSULTANTS
3315 05 NOVĒRTĒTĀJS
3315 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS
3315 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS
3321 01 Apdrošināšanas AĢENTS
3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)
3321 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS
3321 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)
3322 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS
3322 02 Tirdzniecības AĢENTS
3322 03 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS
3322 04 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS
3322 05 Ceļojošais PĀRDEVĒJS
3322 06 TIRGOTĀJS
3322 07 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS
3322 08 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS
3322 09 Pārdošanas SPECIĀLISTS
3322 10 Telefonbankas OPERATORS
3323 01 Iepirkumu SPECIĀLISTS
3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS
3323 03 Iepirkumu AĢENTS
3323 04 Sagādes AĢENTS
3323 05 SAGĀDNIEKS
3323 06 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3323 07 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS
3323 08 Preču IEPIRCĒJS
3323 09 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3323 10 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS
3323 11 TIRGZINIS
3323 12 Vairumtirdzniecības AĢENTS
3324 01 Pārtikas preču STARPNIEKS
3324 02 Tirdzniecības STARPNIEKS
3324 03 Transporta STARPNIEKS
3324 04 Tirdzniecības BROKERIS
3331 01 Ekspedīcijas AĢENTS
3331 02 Realizācijas AĢENTS
3331 03 EKSPEDITORS
3331 04 DEKLARĒTĀJS
3332 01 Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS
3332 02 Kāzu PLĀNOTĀJS
3333 01 Nodarbinātības AĢENTS
3333 02 Nodarbinātības ORGANIZATORS
3334 01 Īpašuma AĢENTS
3334 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS
3334 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS
3334 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS
3334 05 Dzīvokļu AĢENTS
3334 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS
3339 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS
3339 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS
3339 03 Sporta AĢENTS
3339 04 Teātra AĢENTS
3339 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS
3339 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS
3339 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS
3339 08 Reklāmas AĢENTS
3339 09 Reklāmas KONSULTANTS
3339 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS
3339 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS
3339 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS
3339 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS
3339 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS
3339 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS
3339 16 Loģistikas DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)
3339 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS
3339 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS
3339 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)
3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS
3339 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS
3339 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS
3339 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS
3339 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS
3339 28 Komercdarījumu DARBINIEKS
3339 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS
3339 30 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS
3339 31 Mākslas KOMERCDARBINIEKS
3339 32 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS
3339 33 Produktu SPECIĀLISTS
3339 34 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS
3341 01 Biroja ADMINISTRATORS
3341 02 Sekretariāta VADĪTĀJS
3341 03 Vecākais LIETVEDIS
3341 04 LIETVEDIS
3341 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS
3341 06 Lietvedības INSPEKTORS
3341 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS
3342 01 Atbildīgais SEKRETĀRS
3342 02 Komitejas SEKRETĀRS
3342 03 Pašvaldības SEKRETĀRS
3342 04 Valdības administrācijas SEKRETĀRS
3342 05 Vēstniecības SEKRETĀRS
3342 06 Komitejas izpildSEKRETĀRS
3342 07 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS
3342 08 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS
3342 09 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS
3342 10 Komisijas SEKRETĀRS
3342 11 Sabiedrības SEKRETĀRS
3343 01 Pārvaldes SEKRETĀRS
3343 02 Tiesas sēžu SEKRETĀRS
3343 03 Tiesas SEKRETĀRS
3343 04 SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā)
3343 05 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS
3343 06 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS
3343 07 Diplomātiskais KURJERS
3343 08 VĒSTNIEKA PALĪGS
3343 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS
3343 10 Arhīva PĀRZINIS
3343 11 Lietvedības PĀRZINIS
3343 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS
3343 13 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS
3343 14 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3343 15 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS
3343 16 Sēžu protokolu VADĪTĀJS
3343 17 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS
3343 18 MINISTRA PALĪGS
3343 19 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS
3343 20 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS
3343 21 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS
3343 22 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS
3343 23 VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS
3343 24 DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 25 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3343 26 VADĪTĀJA PADOMNIEKS
3343 27 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS
3343 28 Koledžas DIREKTORA PALĪGS
3343 29 Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS
3343 30 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 31 PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 32 KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 33 Operatīvā DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 34 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3343 35 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
3343 36 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 37 Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)
3343 38 DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 39 INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3343 40 EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)
3344 01 Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS
3344 02 Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS
3351 01 Vecākais muitas EKSPERTS
3351 02 Vecākais muitas UZRAUGS
3351 03 Muitas EKSPERTS
3351 04 Muitas UZRAUGS
3351 05 Jaunākais muitas EKSPERTS/div>
3351 06 Jaunākais muitas UZRAUGS
3352 01 Galvenais nodokļu INSPEKTORS
3352 02 Vecākais nodokļu INSPEKTORS
3352 03 Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)
3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)
3352 05 Nodokļu INSPEKTORS
3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)
3353 01 Pabalstu INSPEKTORS
3353 02 Pensiju INSPEKTORS
3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS
3354 01 Licenču INSPEKTORS
3354 02 PATENTVEDIS
3354 03 Imigrācijas INSPEKTORS
3354 04 Licencēšanas EKSPERTS
3355 01 Policijas INSPEKTORS
3355 02 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)
3355 03 IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)
3355 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)
3355 05 Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 06 Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
3355 07 Valsts robežsardzes INSPEKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)
3355 08 Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS
3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)
3355 10 Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 11 Vecākais iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 12 Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 13 INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 14 Pašvaldības policijas INSPEKTORS
3355 15 INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)
3355 16 INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)
3355 17 INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā)
3355 18 INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā)
3355 19 DežūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 20 DežūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)
3355 21 Iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 22 Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 23 Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 24 INSPEKTORS –DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
3355 25 INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā)
3355 26 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS
3355 27 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS
3355 28 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)
3355 29 Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)
3355 30 Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)
3355 31 Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā)
3355 32 Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS
3355 33 Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS
3355 34 Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS
3355 35 KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)
3355 36 Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)
3355 37 Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS
3355 38 Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)
3359 01 Cenu INSPEKTORS
3359 02 Algu INSPEKTORS
3359 03 Svaru un mēru INSPEKTORS
3411 01 PROKURORA PALĪGS
3411 02 JURISTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)
3411 03 TIESNEŠA PALĪGS
3411 04 Tiesas KONSULTANTS
3411 05 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3411 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS
3411 07 SENATORA PALĪGS
3411 08 Tiesu EKSPERTA PALĪGS
3411 09 JURISTS LINGVISTS
3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS
3412 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS
3412 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS
3412 04 SurdoTULKS
3412 05 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS
3412 06 Bāriņtiesas LOCEKLIS
3412 07 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS
3412 08 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS
3412 09 Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS
3413 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS
3413 02 EVAŅĢĒLISTS
3413 03 ĶESTERIS
3413 04 MŪKS
3413 05 MŪĶENE
3413 06 SLUDINĀTĀJS
3421 01 ATLĒTS
3421 02 Sacīkšu BRAUCĒJS
3421 03 ŽOKEJS
3421 04 Profesionāls SPORTISTS
3421 05 ALPĪNISTS
3422 01 Sporta INSTRUKTORS
3422 02 Sporta TIESNESIS
3422 03 Sporta TRENERIS
3422 04 Sporta METODIĶIS
3422 05 Sporta SPECIĀLISTS
3423 01 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS
3423 02 Trenažieru zāles INSTRUKTORS
3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS
3423 04 Sporta spēļu VADĪTĀJS
3431 01 MikroFOTOGRĀFS
3431 02 Mākslas FOTOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.28.apakšnodaļā)
3432 01 DEKORĒTĀJS
3432 02 Izstādes DEKORĒTĀJS
3432 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS
3432 04 Dizaina SPECIĀLISTS
3432 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS
3432 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS
3432 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 09 ILUSTRATORS
3432 10 Teātra DEKORĒTĀJS
3432 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS
3432 12 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS
3432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS
3432 14 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)
3432 15 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 16 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 17 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 18 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 19 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 20 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS
3432 21 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS
3432 22 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 23 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 24 Rokdarbu MODELĒTĀJS
3432 25 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS
3432 26 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS
3432 27 Vides DIZAINERS
3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS
3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS
3432 30 Interjera NOFORMĒTĀJS
3432 31 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS
3432 32 Produkta dizaina SPECIĀLISTS
3432 33 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)
3432 34 Interjera dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)
3432 35 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)
3432 36 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS
3432 37 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 38 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS
3432 39 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 40 Stikla dizaina SPECIĀLISTS
3432 41 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 42 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS
3432 43 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)
3432 44 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS
3432 45 Dāvanu NOFORMĒTĀJS
3432 46 Skatlogu NOFORMĒTĀJS
3432 47 Foto dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)
3432 48 Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)
3432 49 Apģērbu MODELĒTĀJS
3433 01 BIBLIOTEKĀRS
3433 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)
3433 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)
3434 01 ŠEFPAVĀRS
3435 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS
3435 02 Stājgleznu RESTAURATORS
3435 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS
3435 04 Grafikas RESTAURATORS
3435 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS
3435 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS
3435 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS
3435 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS
3435 09 Tekstiliju RESTAURATORS
3435 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS
3435 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS
3435 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS
3435 13 Koka būvju RESTAURATORS
3435 14 Akmens būvju RESTAURATORS
3435 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS
3435 16 RESTAURATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)
3435 17 ZELTĪTĀJS
3435 18 RESTAURATORA ASISTENTS
3435 19 Kultūras METODIĶIS
3435 20 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)
3435 21 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS
3435 22 Svētku REŽISORS
3435 23 Kultūras VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)
3435 24 Kultūras tūrisma GIDS
3435 25 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS
3435 26 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS
3435 27 Ekotūrisma SPECIĀLISTS
3511 01 Skaitļotāja OPERATORS
3511 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS
3511 03 Datora OPERATORS
3511 04 S.W.I.F.T. OPERATORS
3511 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS
3511 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS
3512 01 DatorTEHNIĶIS
3512 02 Datu bāzu TEHNIĶIS
3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS
3512 04 Informācijas vadības SPECIĀLISTS
3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS
3513 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS
3513 03 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS
3513 04 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS
3513 05 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS
3513 06 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS
3513 07 Datorsistēmu TESTĒTĀJS
3514 01 Informācijas tīkla PĀRZINIS
3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS
3514 03 Mājas lapas ADMINISTRATORS
3521 01 Radio (elektronikas) TEHNIĶIS
3521 02 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS
3521 03 KinoOPERATORA ASISTENTS
3521 04 KinoOPERATORS
3521 05 Audio iekārtu OPERATORS
3521 06 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS
3521 07 Televīzijas OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.29.apakšnodaļā)
3521 08 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS
3521 09 Mikrofona OPERATORS
3521 10 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS
3521 11 Skaņu OPERATORS
3521 12 Kuģa RADISTS
3521 13 Pārraides iekārtas OPERATORS
3521 14 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS
3521 15 Morzes alfabēta OPERATORS
3521 16 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS
3521 17 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS
3521 18 Jūras /radioiekārtas OPERATORS
3521 19 Telegrāfa OPERATORS
3521 20 KinoPROJICĒTĀJS
3521 21 TELEGRĀFISTS
3521 22 Kuģa radioOPERATORS
3521 23 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS
3521 24 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS
3521 25 Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.14.apakšnodaļā)
3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS
3522 02 Aerokosmisko telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3522 03 Radara telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3522 04 Signālsistēmu telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS
3522 05 Telekomunikāciju SPECIĀLISTS
3522 06 Tālsakaru OPERATORS
3522 07 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS
3522 08 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS
4110 01 Vadošais biroja SEKRETĀRS
4120 01 SEKRETĀRS
4120 02 Tehniskais SEKRETĀRS
4120 03 Lietvedības SEKRETĀRS
4131 01 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS
4131 02 STENOGRĀFS
4131 03 Telefaksa OPERATORS
4131 04 Teleksa OPERATORS
4131 05 Teletaipa OPERATORS
4131 06 Datu ievades OPERATORS
4131 07 Teksta redaktora OPERATORS
4132 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS
4132 02 Elektroniskā pasta OPERATORS
4132 03 Pārkodēšanas OPERATORS
4132 04 Signalizācijas pults OPERATORS
4132 05 Energosistēmas vadības pults OPERATORS
4132 06 Teksta MAKETĒTĀJS
4132 07 Uzskaites OPERATORS
4132 08 Kalkulatoru OPERATORS
4132 09 Summatoru OPERATORS
4211 01 Bankas KASIERIS
4211 02 Naudas MAINĪTĀJS
4211 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS
4211 04 Valūtas KASIERIS
4211 05 KontrolKASIERIS
4211 06 Naudas SADALĪTĀJS
4211 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS
4211 08 Kases kontu OPERATORS
4211 09 Galvenais KASIERIS
4211 10 Kases VADĪTĀJS
4211 11 Pasta OPERATORS
4211 12 INKASENTS
4211 13 Naudas izmaksas KASIERIS
4211 14 Veikala KASIERIS
4211 15 Bagāžas KASIERIS
4211 16 Preču KASIERIS
4211 17 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS
4212 01 BUKMEIKERS
4212 02 KRUPJĒ
4212 03 Totalizatora BUKMEIKERS
4212 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS
4212 05 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS
4213 01 AUGĻOTĀJS
4213 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)
4214 01 Parāda PIEDZINĒJS
4214 02 Ziedojumu VĀCĒJS
4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS
4221 02 Ceļojumu ORGANIZATORS
4221 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS
4221 04 Ceļojumu AĢENTS
4222 01 PASZINIS
4222 02 Izziņu SNIEDZĒJS
4222 03 INFORMĒTĀJS (transportā)
4222 04 Klientu apkalpošanas OPERATORS
4222 05 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS
4222 06 Telefonbankas KONSULTANTS
4222 07 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)
4223 01 Telefona komutatora OPERATORS
4223 02 TELEFONISTS
4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)
4224 01 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS
4224 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS
4224 03 Viesnīcas klientu REĢISTRATORS
4225 01 Uzziņu OPERATORS
4226 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS
4226 02 REĢISTRATORS
4227 01 INTERVĒTĀJS
4229 01 Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS
4311 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
4311 02 KASIERIS
4311 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS
4311 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS
4311 05 Remontdarbu DISPEČERS
4311 06 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS
4311 07 RĒĶINVEDIS
4311 08 TĀMĒTĀJS
4312 01 TAKSĒTĀJS
4312 02 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS
4312 03 Apdrošināšanas DARBINIEKS
4313 01 Algu GRĀMATVEDIS
4313 02 Algu RĒĶINĀTĀJS
4321 01 Noliktavu EKSPEDITORS
4321 02 MANTZINIS
4321 03 Noliktavas PĀRZINIS
4321 04 SVĒRĀJS
4321 05 Kravas NOFORMĒTĀJS
4321 06 PREČZINIS
4321 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS
4321 08 Noliktavas DARBINIEKS
4322 01 Materiālu PLĀNOTĀJS
4322 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS
4322 03 Ražošanas DISPEČERS
4322 04 Darbu RĪKOTĀJS
4322 05 Ražošanas KONTROLIERIS
4322 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS
4322 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS
4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS
4323 01 Transporta DISPEČERS
4323 02 Galvenais transporta INSPEKTORS
4323 03 Transporta INSPEKTORS
4323 04 Transporta KONTROLIERIS
4323 05 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS
4323 06 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS
4323 07 Maršruta PĀRRAUGS
4323 08 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS
4323 09 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS
4323 10 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS
4323 11 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS
4323 12 Stacijas DEŽURANTS
4323 13 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS
4323 14 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS
4323 15 Dzelzceļa DISPEČERS
4323 16 Dzelzceļa depo DEŽURANTS
4323 17 Transporta grafika ANALĪTIĶIS
4323 18 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS
4323 19 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS
4323 20 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS
4323 21 Dzelzceļa OPERATORS
4323 22 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS
4323 23 Dzelzceļa DEŽURANTS
4323 24 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS
4323 25 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)
4323 26 Transporta PĀRRAUGS
4323 27 Videonovērošanas OPERATORS
4323 28 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā
4323 29 TĀLMANIS
4323 30 Kuģu AĢENTS
4323 31 BRIGADIERIS (ostās)
4411 01 REĢISTRĒTĀJS
4411 02 Bibliotēku LIETVEDIS
4411 03 Kopēšanas mašīnu OPERATORS
4412 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS
4412 02 Pasta KURJERS
4412 03 PASTNIEKS
4412 04 Tiesas ZIŅNESIS
4412 05 Pasta ŠĶIROTĀJS
4412 06 Pasta DARBINIEKS
4413 01 Informācijas KODĒTĀJS
4413 02 Informācijas KOREKTORS
4413 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS
4413 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS
4414 01 RAKSTVEDIS
4415 01 ARHIVĀRS
4415 02 KOPĒTĀJS
4416 01 Personāla uzskaites DARBINIEKS
4419 01 TABEĻVEDIS
4419 02 UZSKAITVEDIS
5111 01 Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS
5111 02 Ielidošanas servisa AĢENTS
5111 03 Vilciena PAVADONIS
5111 04 Kuģa vecākais STJUARTS
5111 05 Kuģa STJUARTS
5111 06 Gaisa kuģa STJUARTS
5111 07 Vagonu PAVADONIS
5111 08 Dienesta vagona PAVADONIS
5112 01 Autobusa KONDUKTORS
5112 02 Pārceltuves KONDUKTORS
5112 03 Tramvaja KONDUKTORS
5112 04 Trošu vagona KONDUKTORS
5112 05 Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)
5113 01 Tūristu grupas VADĪTĀJS
5113 02 Ekskursiju GIDS
5113 03 Tūrisma GIDS
5120 01 Vecākais PAVĀRS
5120 02 PAVĀRS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
5120 03 Kuģa PAVĀRS
5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
5131 02 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS
5131 03 Bufetes KALPOTĀJS
5132 01 Vecākais BĀRMENIS
5132 02 BĀRMENIS
5132 03 Minibāru PĀRZINIS
5141 01 FRIZIERIS
5141 02 Parūku MEISTARS
5141 03 Frizūru MODELĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)
5141 04 Dāmu FRIZIERIS
5141 05 Kungu FRIZIERIS
5141 06 Suņu FRIZIERIS
5142 01 STILISTS
5142 02 Vizuālā tēla STILISTS
5142 03 ĢĒRBĒJS
5142 04 GRIMĒTĀJS
5142 05 VIZĀŽISTS
5142 06 ESTĒTISTS
5142 07 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS
5142 08 MANIKĪRS
5142 09 PEDIKĪRS
5142 10 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS
5142 11 TETOVĒTĀJS
5142 12 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS
5142 13 PIRTNIEKS
5142 14 Pirts MEISTARS
5142 15 Pirts MEISTARA PALĪGS
5151 01 ADMINISTRATORS
5151 02 Nometnes PRIEKŠNIEKS
5151 03 Saimniecības VADĪTĀJS
5151 04 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS
5151 05 Virtuves VADĪTĀJS
5151 06 Sporta zāles PĀRZINIS
5151 07 Atpūtas bāzes PĀRZINIS
5151 08 Tiesas ADMINISTRATORS
5151 09 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS
5151 10 Mājas PĀRVALDNIEKS
5151 11 Saimniecības PĀRZINIS
5151 12 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS
5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS
5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)
5151 15 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS
5151 16 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS
5151 17 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.20.apakšnodaļā)
5151 18 Zāles ADMINISTRATORS
5151 19 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS
5151 20 Kapsētas PĀRZINIS
5151 21 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS
5151 22 SPA ADMINISTRATORS
5151 23 Viesnīcas stāva PĀRZINIS
5152 01 EKONOMS
5152 02 MĀJSAIMNIECE
5153 01 Namu PĀRZINIS
5153 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS
5153 03 Namu APSAIMNIEKOTĀJS
5161 01 ASTROLOGS
5161 02 HIROMANTS
5161 03 OKULTISTS
5161 04 ZĪLNIEKS
5161 05 EKSTRASENSS
5161 06 BIOENERĢĒTIĶIS
5162 01 PAVADONIS
5162 02 ASISTENTS personām ar invaliditāti
5163 01 BALZAMĒTĀJS
5163 02 IEZĀRKOTĀJS
5163 03 KAPRACIS
5163 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS
5163 05 Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)
5164 01 Zirgu TRENERIS
5164 02 Suņu PAVADONIS
5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS
5164 04 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS
5164 05 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS
5164 06 Suņu audzētavas UZRAUGS
5164 07 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS
5165 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS
5169 01 Kluba SAIMNIEKS
5169 02 PAVADONIS (izklaides pasākumos)
5169 03 Deju PARTNERIS
5211 01 Kioska PĀRDEVĒJS
5211 02 Tirgus PĀRDEVĒJS
5212 01 Preču /ielas PĀRDEVĒJS
5212 02 Bufetes PĀRDEVĒJS
5222 01 Vecākais PĀRDEVĒJS
5222 02 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS
5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 02 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS
5223 03 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS
5223 04 Mazumtirdzniecības AĢENTS
5223 05 PĀRDEVĒJA PALĪGS
5230 01 Biļešu kases KASIERIS
5230 02 Biļešu PĀRDEVĒJS
5241 01 Mākslas MODELIS
5241 02 Reklāmas MODELIS
5242 01 Preču DEMONSTRĒTĀJS
5243 01 KOMIVOJAŽIERIS
5244 01 Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS
5245 01 Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS
5246 01 Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS-PĀRDEVĒJS
5311 01 AUKLIS
5311 02 GUVERNANTS
5311 03 Skolēnu PAVADONIS
5311 04 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS
5311 05 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)
5311 06 Sociālais AUDZINĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)
5312 01 SKOLOTĀJA PALĪGS
5321 01 SANITĀRS
5321 02 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS
5321 03 MĀSAS PALĪGS
5321 04 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS
5322 01 Slimu bērnu AUKLIS
5322 02 APRŪPĒTĀJS
5329 01 FARMACEITA PALĪGS
5411 01 UGUNSDZĒSĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.3.apakšnodaļā)
5411 02 Meža UGUNSDZĒSĒJS
5411 03 GLĀBĒJS
5411 04 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS
5411 05 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS
5411 06 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)
5411 07 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)
5411 08 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)
5411 09 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS
5411 10 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS
5411 11 GLĀBĒJS MOTORISTS
5412 01 Sabiedriskās kārtības SARGS
5413 01 Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
5413 02 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS
5413 03 INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
5413 04 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS
5413 05 Mācību centra INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)
5413 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS
5413 07 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS
5413 08 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS
5413 09 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS
5413 10 Ieslodzījuma vietas APSARGS
5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS
5414 01 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS
5414 02 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS
5414 04 APSARGS
5414 05 Apsardzes DARBINIEKS
5414 06 Apsardzes pults DEŽURANTS
5414 07 Apsardzes galvenais INSPEKTORS
5414 08 Apsardzes INSPEKTORS
5414 09 Apsardzes DISPEČERS
5414 10 Apsardzes DEŽURANTS
5414 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS
5414 12 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS
5414 13 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS
5414 14 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS
5414 15 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS
5414 16 Dzelzceļa apbruņots SARGS
5414 17 ZEMESSARGS
5414 18 MIESASSARGS
5414 19 PATRUĻNIEKS
5414 20 Videonovērošanas iekārtu OPERATORS
5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā)
5414 22 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS (iekšlietu jomā)
5419 01 Drošības SPECIĀLISTS
5419 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS
5419 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS
5419 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS
5419 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS
5419 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS
5419 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS
5419 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS
5419 09 MEŽSARGS
5419 10 Rezervāta UZRAUGS
5419 11 DEŽURANTS
5419 12 Eksponātu UZRAUGS
5419 13 Caurlaižu INSPEKTORS
5419 14 Režīma UZRAUGS
5419 15 Drošības galvenais INSPEKTORS
5419 16 Drošības INSPEKTORS
5419 17 Bruņojuma INSPEKTORS
5419 18 Bākas UZRAUGS
5419 19 DETEKTĪVS
6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS
6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS
6112 03 Augļu koku POTĒTĀJS
6112 04 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 05 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 06 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6112 07 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 08 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6112 09 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6113 01 DĀRZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
6113 02 Dārzniecības LAUKKOPIS
6113 03 Parka DĀRZNIEKS
6113 04 Siltumnīcas DĀRZNIEKS
6113 05 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS
6113 06 Puķu AUDZĒTĀJS
6113 07 Sēņu AUDZĒTĀJS
6113 08 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)
6113 09 Apstādījumu KOPĒJS
6113 10 DaiļDĀRZNIEKS
6113 11 KOKKOPIS (arborists)
6114 01 LaukSAIMNIEKS
6114 02 LaukSTRĀDNIEKS
6121 01 LOPKOPIS
6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 04 Aitu CIRPĒJS
6121 05 GANS
6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS
6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS
6121 08 Liellopu LOPKOPIS
6121 09 CŪKKOPIS
6121 10 AITKOPIS
6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS
6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS
6121 16 Sporta zirgu TRENERIS
6121 17 Jaunlopu KOPĒJS
6121 18 ZIRGKOPIS
6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)
6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS
6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS
6122 03 Inkubatora OPERATORS
6122 04 PUTNKOPIS
6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS
6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS
6123 01 BIŠKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
6123 02 DRAVNIEKS
6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS
6129 02 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS
6129 03 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS
6129 04 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6129 05 Dzīvnieku KĀVĒJS
6130 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS
6130 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS
6210 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS
6210 02 Koku ATZAROTĀJS
6210 03 Koku VEDĒJS
6210 04 MEŽCIRTĒJS
6210 05 MEŽSTRĀDNIEKS
6210 06 PLOSTNIEKS
6210 07 Koku PLUDINĀTĀJS
6210 08 Malkas SKALDĪTĀJS
6210 09 ZĀĢĒTĀJS
6210 10 Plostu SĒJĒJS
6210 11 Meža STĀDĪTĀJS
6210 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS
6210 13 Koku KRĀVĒJS
6210 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS
6210 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS
6210 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS
6210 17 Vinčas VADĪTĀJS
6210 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS
6210 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS
6210 20 Motorzāģa VADĪTĀJS
6210 21 ATSVEĶOTĀJS
6210 22 OGĻDEĢIS
6221 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.25.apakšnodaļā)
6221 02 Akvakultūras ZIVKOPIS
6221 03 Zivsaimniecības SAIMNIEKS
6221 04 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS
6222 01 Saldūdens un piekrastes zivju APSTRĀDĀTĀJS
6222 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS
6222 03 ŠĶIPERIS
6222 04 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS
6223 01 Zivju apstrādes OPERATORS (tāljūras zvejā)
6223 02 Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS
6223 03 Vecākais TRAĻMEISTARS
6223 04 TRAĻMEISTARS
6223 05 Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS
6224 01 Medību DZINĒJS
6224 02 MEDNIEKS
6330 01 ZEMNIEKS
7111 01 Ēku CELTNIEKS
7111 02 BŪVNIEKS
7111 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
7111 04 Sausās būves CELTNIEKS
7112 01 BRUĢĒTĀJS
7112 02 Krāšņu PODNIEKS
7112 03 MŪRNIEKS
7112 04 Akmeņu MŪRNIEKS
7112 05 Kausu ODERĒTĀJS
7112 06 Kamīnu LICĒJS
7113 01 AKMEŅKALIS
7114 01 BETONĒTĀJS
7114 02 STIEGROTĀJS
7115 01 NAMDARIS
7115 02 Guļbūves ēku CELTNIEKS
7115 03 Koka ēku CELTNIEKS
7115 04 BūvGALDNIEKS
7115 05 Skatuves MONTĒTĀJS
7115 06 Skatuves MEISTARS
7115 07 Sausās būves MONTIERIS
7119 01 Drenu LICĒJS
7119 02 Sastatņu MONTĒTĀJS
7119 03 BRIGADIERIS
7119 04 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS
7119 05 Rūpnieciskais ALPĪNISTS
7119 06 Koka kuģu BŪVĒTĀJS
7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS
7121 01 JUMIĶIS
7122 01 Grīdas KLĀJĒJS
7122 02 FLĪZĒTĀJS
7122 03 Mozaīkas KLĀJĒJS
7122 04 Parketa KLĀJĒJS
7123 01 APMETĒJS
7123 02 Apdares darbu STRĀDNIEKS
7123 03 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
7124 01 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS
7124 02 Akustikas IZOLĒTĀJS
7124 03 Ēku SILTINĀTĀJS
7124 04 IZOLĒTĀJS
7125 01 STIKLINIEKS
7126 01 SANTEHNIĶIS
7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS
7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtas MEHĀNIĶIS
7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 03 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7127 05 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
7131 01 KRĀSOTĀJS
7131 02 BALSINĀTĀJS
7131 03 Tapešu LĪMĒTĀJS
7132 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS
7132 02 LAKOTĀJS
7132 03 TONĒTĀJS
7133 01 Būvju TĪRĪTĀJS
7133 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS
7133 03 SKURSTEŅSLAUĶIS
7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS
7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS
7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS
7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS
7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS
7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW)
7212 02 LODĒTĀJS
7212 03 KontaktMETINĀTĀJS
7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)
7212 05 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
7212 06 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
7212 07 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
7212 08 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām
7212 09 LāzerMETINĀTĀJS
7212 10 TermoGRIEZĒJS
7212 11 Plastmasas METINĀTĀJS
7212 12 Metālmateriālu METINĀTĀJS
7212 13 Dzelzceļa METINĀTĀJS
7213 01 Skārda VALCĒTĀJS
7213 02 SKĀRDNIEKS
7213 03 Jumtu SKĀRDNIEKS
7213 04 Skārda LIECĒJS
7213 05 Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS
7213 06 Automobiļu SKĀRDNIEKS
7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS
7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS
7214 04 KNIEDĒTĀJS
7214 05 Metāla GRIEZĒJS
7214 06 AIZZĪMĒTĀJS
7215 01 TAKELĒTĀJS
7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS
7215 03 Trošu VIJĒJS
7221 01 KALĒJS
7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS
7221 03 Metāla PRESĒTĀJS
7221 04 VELMĒTĀJS
7221 05 ATSPEROTĀJS
7221 06 TERMISTS
7221 07 METĀLLĒJĒJS
7221 08 VARKALIS
7222 01 ATSLĒDZNIEKS
7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS
7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS
7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS
7223 01 FRĒZĒTĀJS
7223 02 URBĒJS
7223 03 VIRPOTĀJS
7223 04 ĒVELĒTĀJS
7223 05 TĒSĒJS
7223 06 Darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 07 MetālAPSTRĀDĀTĀJS
7223 08 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS
7223 09 BRIGADIERIS (dzelzceļā)
7223 10 Sliežu ceļu BRIGADIERIS
7223 11 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS
7223 12 Zāģripu LABOTĀJS
7223 13 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.4.apakšnodaļā)
7223 14 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS
7223 15 Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS
7223 16 Metāla gravēšanas OPERATORS
7223 17 Metāla griešanas OPERATORS
7223 18 Kabeļu ražošanas OPERATORS
7223 19 Kniedēšanas OPERATORS
7223 20 Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS
7223 21 Štancēšanas OPERATORS
7223 22 Ciparu vadības virpošanas OPERATORS
7223 23 Metāla zāģēšanas OPERATORS
7223 24 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS
7223 25 Vītņu griešanas OPERATORS
7223 26 Grātēšanas iekārtas OPERATORS
7223 27 Lodēšanas iekārtu OPERATORS
7223 28 ELEKTROEROZISTS
7223 29 Atsperu tīšanas OPERATORS
7223 30 Erozijas mašīnas iekārtu OPERATORS
7224 01 PULĒTĀJS
7224 02 Instrumentu ASINĀTĀJS
7224 03 SLĪPĒTĀJS
7224 04 SMIRĢELĒTĀJS
7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS
7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS
7231 02 AutoMEHĀNIĶIS
7231 03 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS
7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS
7231 05 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS
7231 06 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS
7231 07 Sliežu ceļu /mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS
7231 08 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS
7231 09 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS
7231 10 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS
7231 11 Kuģa ATSLĒDZNIEKS
7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS
7232 01 Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS
7233 01 MEHĀNIĶIS
7233 02 REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 03 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 04 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 05 MONTĒTĀJS
7233 06 EĻĻOTĀJS
7233 07 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 08 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 09 Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 10 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS
7233 11 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 12 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
7233 13 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 14 MEISTARA PALĪGS
7233 15 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 16 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS
7233 17 Metālapstrādes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS
7233 19 Ķīmisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7234 02 Velosipēdu MEHĀNIĶIS
7311 01 PulksteņMEISTARS
7311 02 Optikas ierīču MEISTARS
7311 03 Instrumentu MEISTARS
7311 04 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS
7312 01 Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS
7312 02 Akordeonu TEHNIĶIS
7312 03 Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS
7312 04 Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS
7312 05 Klavieru BŪVĒTĀJS
7312 06 Ērģeļu BŪVĒTĀJS
7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS
7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS
7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS
7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS
7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS
7312 12 Vijoļu BŪVĒTĀJS
7313 01 JUVELIERIS
7313 02 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS
7313 03 SUDRABKALIS
7313 04 ROTKALIS
7313 05 Dārgmetālu KALĒJS
7313 06 ZELTKALIS
7314 01 PODNIEKS
7314 02 Māla PRESĒTĀJS
7314 03 KERAMIĶIS
7315 01 Stikla PŪTĒJS
7315 02 Stikla SLĪPĒTĀJS
7316 01 Stikla GRAVIERIS
7316 02 Stikla MATĒTĀJS
7316 03 APGLEZNOTĀJS
7316 04 EMALJĒTĀJS
7316 05 DaiļKRĀSOTĀJS
7317 01 AMATNIEKS
7317 02 KokGRIEZĒJS
7317 03 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7317 04 PINĒJS
7317 05 MUCINIEKS
7317 06 RATNIEKS
7317 07 Akmens GRIEZĒJS
7317 08 AKMEŅKALIS AMATNIEKS
7317 09 Kapu /akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS
7318 01 Paklāju AUDĒJS
7318 02 Ādas AMATNIEKS
7318 03 Apģērbu AMATNIEKS
7318 04 Tautas tērpu DARINĀTĀJS
7318 05 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS
7318 06 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS
7318 07 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7318 08 Žalūziju IZGATAVOTĀJS
7318 09 Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7318 10 Šķiedru KĀRSĒJS
7318 11 Dzijas VĒRPĒJS
7318 12 Šķiedru GRIEZĒJS
7318 13 Šķiedru CIRTĒJS
7318 14 Šķiedru SMALCINĀTĀJS
7318 15 ADĪTĀJS
7318 16 AUDĒJS
7318 17 IESTATĪTĀJS
7318 18 TINĒJS
7318 19 Spoļu TĪRĪTĀJS
7318 20 MEZGLOTĀJS
7318 21 Mežģīņu DARINĀTĀJS
7318 22 KNIPELĒTĀJS
7318 23 TAMBORĒTĀJS
7318 24 Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS
7318 25 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS
7319 01 FLORISTS
7319 02 Floristikas SPECIĀLISTS
7321 01 Iespieddarbu SALICĒJS
7321 02 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS
7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS
7321 04 Iespiedformu IZGATAVOTĀJS
7321 05 Reproiekārtas OPERATORS
7321 06 Lāzergravēšanas OPERATORS
7321 07 BURTLICIS
7321 08 STEREOTIPISTS
7321 09 GRAVIERIS
7322 01 AUGSTSPIEDĒJS
7322 02 Ofseta IESPIEDĒJS
7322 03 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS
7322 04 FleksoIESPIEDĒJS
7322 05 SietSPIEDĒJS
7322 06 IESPIEDĒJS
7322 07 Iespiedmašīnas OPERATORS
7322 08 Audumu /apdrukāšanas iekārtas OPERATORS
7322 09 Digitālās iespiešanas OPERATORS
7322 10 Plēvju līmējamās iekārtas /iespiedmašīnas OPERATORS
7323 01 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS
7323 02 Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS
7323 03 BROŠĒTĀJS
7323 04 Iesiešanas iekārtas OPERATORS
7323 05 Locīšanas iekārtas OPERATORS
7323 06 GRĀMATSĒJĒJS
7323 07 Grāmatu LABOTĀJS
7411 01 ELEKTRIĶIS
7411 02 ElektroMONTIERIS
7411 03 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS
7411 04 Apgaismes ELEKTRIĶIS
7411 05 BūvELEKTRIĶIS
7411 06 AutoELEKTRIĶIS
7411 07 Kuģa ELEKTRIĶIS
7412 01 ElektroATSLĒDZNIEKS
7412 02 Liftu elektroMEHĀNIĶIS
7412 03 Dzelzceļa elektroMONTIERIS
7412 04 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
7412 05 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS
7412 06 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS
7412 07 Sakaru elektroMEHĀNIĶIS
7412 08 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS
7412 09 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
7412 10 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS
7412 11 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
7412 12 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)
7412 13 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS
7413 01 Gaisa kabeļu LICĒJS
7413 02 Vadu VILCĒJS
7413 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
7413 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS
7413 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS
7413 06 LīnijSTRĀDNIEKS
7413 07 Pazemes kabeļu LICĒJS
7413 08 Lauku elektroMONTIERIS
7413 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS
7413 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS
7413 11 Kabeļu trašu UZRAUGS
7413 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS
7413 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS
7421 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS
7421 02 Elektronikas MONTĒTĀJS
7421 03 Signāliekārtu MONTĒTĀJS
7421 04 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS
7421 05 Radio MEHĀNIĶIS
7421 06 Televizoru MEHĀNIĶIS
7421 07 RadioELEKTRONIĶIS
7421 08 KinoMEHĀNIĶIS
7421 09 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS
7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS
7422 01 Datortehnikas MEHĀNIĶIS
7422 02 Telefonu MEHĀNIĶIS
7422 03 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS
7422 04 Telegrāfa MEHĀNIĶIS
7511 01 MIESNIEKS
7511 02 Zivju APSTRĀDĀTĀJS
7511 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS
7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS
7511 05 Gaļas KULINĀRS
7511 06 Zivju KŪPINĀTĀJS
7511 07 Zivju KULINĀRS
7511 08 Desu IZGATAVOTĀJS
7511 09 Lopu KĀVĒJS
7512 01 MAIZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
7512 02 CEPĒJS
7512 03 DOZĒTĀJS
7512 04 FORMĒTĀJS
7512 05 MĪCĪTĀJS
7512 06 KONDITORS
7512 07 Mīklas GATAVOTĀJS
7512 08 Konfekšu RAŽOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.6.apakšnodaļā)
7512 09 MALĒJS
7512 10 KONDITORA PALĪGS
7512 11 Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu SPECIĀLISTS
7513 01 Sviesta MEISTARS
7513 02 Siera IZGATAVOTĀJS
7513 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS
7513 04 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS
7514 01 Augļu KONSERVĒTĀJS
7514 02 Sulas SPIEDĒJS
7514 03 Eļļas SPIEDĒJS
7514 04 VĀRĪTĀJS
7514 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS
7514 06 ALDARIS
7514 07 VĪNDARIS
7515 01 ŠĶIROTĀJS
7515 02 DEGUSTĒTĀJS
7516 01 Tabakas STRĀDNIEKS
7521 01 Apaļkoku ŠĶIROTĀJS
7521 02 Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS
7521 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS
7522 01 GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu
7522 02 Mēbeļu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.26.apakšnodaļā)
7522 03 Transporta GALDNIEKS
7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)
7522 05 GALDNIEKA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)
7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.8.apakšnodaļā)
7522 07 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS
7522 08 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS
7522 09 Laivu IZGATAVOTĀJS
7522 10 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7522 11 Koka INKRUSTATORS
7522 12 Parketa IZGATAVOTĀJS
7522 13 Zārku IZGATAVOTĀJS
7522 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS
7522 15 Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7523 01 Kokapstrādes darbmašīnu IESTATĪTĀJS
7523 02 Koka SLĪPĒTĀJS
7523 03 Koka ZĀĢĒTĀJS
7523 04 Koka URBĒJS
7523 05 Koka VIRPOTĀJS
7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu OPERATORS
7523 07 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS
7523 08 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS
7523 09 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS
7523 10 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS
7523 11 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS
7523 12 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS
7523 13 Līmēšanas iekārtas OPERATORS
7523 14 Kokapstrādes OPERATORS
7523 15 Kokapstrādes pusautomātisko iekārtu OPERATORS
7523 16 Logu izgatavošanas OPERATORS
7523 17 BRIGADIERIS (kokapstrādē)
7531 01 ŠUVĒJS
7531 02 CEPURNIEKS
7531 03 DRĒBNIEKS
7531 04 MODISTS
7531 05 Kostīmu MEISTARS
7531 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS
7531 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS
7531 09 Kažokādu DRĒBNIEKS
7532 01 LEKĀLISTS
7532 02 PIEGRIEZĒJS
7532 03 Piegriešanas izklātņu VEIDOTĀJS
7532 04 Modeļu IZGATAVOTĀJS
7532 05 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS
7532 06 Audumu IZKLĀJĒJS
7532 07 Lekālu IZKLĀJĒJS
7533 01 Apģērbu ŠUVĒJS
7533 02 IZŠUVĒJS
7533 03 Pārsegu/ telšu IZGATAVOTĀJS
7533 04 MašīnIZŠUVĒJS
7533 05 Ādas apģērbu ŠUVĒJS
7533 06 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS
7533 07 PalīgŠUVĒJS
7534 01 TAPSĒTĀJS
7534 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS
7534 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS
7534 04 Matraču ŠUVĒJS
7534 05 Segu ŠUVĒJS
7535 01 ĀDMINIS
7535 02 Ādu ŠĶIROTĀJS
7535 03 Ādu MIECĒTĀJS
7535 04 Ādu ATGAĻOTĀJS
7535 05 Ādu KRĀSOTĀJS
7535 06 Kažokādu KRĀSOTĀJS
7535 07 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS
7536 01 KURPNIEKS
7536 02 Apavu PIEGRIEZĒJS
7536 03 Apavu LĪMĒTĀJS
7536 04 Apavu KRĀSOTĀJS
7536 05 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS
7536 06 KURPNIEKA PALĪGS
7536 07 Apavu LABOTĀJS
7536 08 Apavu LABOTĀJA PALĪGS
7536 09 Koka apavu KURPNIEKS
7536 10 SEGLINIEKS
7541 01 ŪDENSLĪDĒJS
7541 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS
7541 03 Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS
7542 01 SPRIDZINĀTĀJS
7543 01 KONTROLIERIS
7543 02 DEFEKTOSKOPISTS
7543 03 IZMĒĢINĀTĀJS
7543 04 DOZIMETRISTS
7543 05 RADIOMETRISTS
7543 06 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS
7543 07 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS
7544 01 DEZINFEKTORS
7549 01 LABORANTS
8111 01 Karjera STRĀDNIEKS
8111 02 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)
8111 03 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS
8111 04 Karjera ražošanas līnijas OPERATORS
8112 01 Akmens /apstrādes iekārtas OPERATORS
8112 02 Drupināšanas OPERATORS
8112 03 Šķirošanas OPERATORS
8112 04 Kaļķakmens smalcinātāja OPERATORS
8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS
8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS
8114 01 Betona ražošanas OPERATORS
8114 02 Cementa dzirnavu OPERATORS
8114 03 Cementa dzirnavu OPERATORA PALĪGS
8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS
8121 02 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS
8121 03 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS
8121 04 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS
8121 05 Liešanas iekārtas OPERATORS
8121 06 Velmēšanas stāva OPERATORS
8121 07 Metāla KAUSĒTĀJS
8122 01 ANODĒTĀJS
8122 02 CINKOTĀJS
8122 03 ALVOTĀJS
8122 04 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)
8122 05 Attaukošanas OPERATORS
8122 06 Kodināšanas OPERATORS
8122 07 Metāla krāsošanas OPERATORS
8122 08 Oksidēšanas OPERATORS
8122 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS
8122 10 Metāla /smilšstrūklas iekārtas OPERATORS
8131 01 Ķīmisko vielu /malšanas iekārtas OPERATORS
8131 02 Ķīmisko vielu /pulverizēšanas iekārtas OPERATORS
8131 03 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8131 04 Ķīmisko procesu /autoklāva OPERATORS
8131 05 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS
8131 06 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS
8131 07 Rotējošās krāsns OPERATORS
8131 08 Rotējošās krāsns OPERATORA PALĪGS
8131 09 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS
8131 10 Ķīmisko vielu /centrbēdzes separatora OPERATORS
8131 11 Ķīmisko vielu /ekstraktu pagatavošanas OPERATORS
8131 12 Naftas produktu /pārsūknēšanas OPERATORS
8131 13 Smaržu /destilēšanas iekārtas OPERATORS
8131 14 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS
8131 15 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS
8131 16 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS
8131 17 Ķīmisko /šķīdumu sagatavošanas OPERATORS
8132 01 FOTOGRĀFS
8132 02 Fotogrāfiju /iespiedmašīnas OPERATORS
8141 01 Gumijas /veidošanas OPERATORS
8141 02 Gumijas /apstrādes OPERATORS
8141 03 Gumijas /ražošanas OPERATORS
8141 04 Gumijas /karstās presēšanas OPERATORS
8141 05 Riepu /restaurācijas (apstrādes) OPERATORS
8141 06 Gumijas izstrādājumu /vulkanizācijas OPERATORS
8141 07 VULKANIZĒTĀJS
8142 01 Veidošanas OPERATORS
8142 02 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS
8142 03 Spiedliešanas OPERATORS
8142 04 Celofāna, polietilēna /iesaiņojuma ražošanas OPERATORS
8142 05 Plastikāta pudeļu izpūšanas OPERATORS
8143 01 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS
8143 02 Kartona /izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8143 03 Papīra /izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8151 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS
8151 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS
8151 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS
8151 04 Diegu un dzijas /vērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)
8151 06 Spoļu LICĒJS
8151 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS
8151 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS
8151 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS
8151 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS
8151 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS
8151 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS
8151 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS
8151 14 ŠĶETERĒTĀJS
8151 15 Teksturēšanas OPERATORS
8151 16 Apvīšanas iekārtas OPERATORS
8152 01 Aušanas OPERATORS
8152 02 Izšūšanas OPERATORS
8152 03 Adīšanas OPERATORS
8153 01 Šūšanas iekārtu OPERATORS
8153 02 Izšūšanas iekārtu OPERATORS
8154 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS
8154 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS
8154 03 Žāvēšanas OPERATORS
8154 04 Krāsošanas OPERATORS
8154 05 Gludināšanas OPERATORS
8154 06 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS
8154 07 Tvaikošanas OPERATORS
8154 08 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS
8154 09 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS
8155 01 Jēlādas apstrādes OPERATORS
8156 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS
8156 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS
8157 01 Mazgāšanas OPERATORS
8157 02 Veļas mazgājamās mašīnas OPERATORS
8159 01 Dalīšanas mašīnas OPERATORS
8160 01 Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.9.apakšnodaļā)
8160 02 Olu šķirošanas, iesaiņošanas, marķēšanas un iepakošanas iekārtu OPERATORS
8160 03 Piena produktu ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 04 Zivju apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 05 Gaļas apstrādes iekārtu OPERATORS
8160 06 Maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 07 Maizes cepšanas iekārtu OPERATORS
8160 08 Šokolādes ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 09 Graudu apstrādes OPERATORS
8160 10 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu OPERATORS
8160 11 Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS
8171 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS
8171 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS
8171 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8171 04 Impregnēšanas iekārtas OPERATORS
8172 01 Mizošanas iekārtas OPERATORS
8172 02 Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS
8172 03 Šķeldas smalcināšanas OPERATORS
8172 04 Granulu ražošanas OPERATORS
8172 05 Kokzāģētavas OPERATORS
8172 06 Lentzāģa OPERATORS
8172 07 Gatera MAŠĪNISTS
8172 08 Finieru lobīšanas OPERATORS
8172 09 Zāģēšanas OPERATORS
8172 10 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS
8172 11 Šķirošanas līnijas OPERATORS
8172 12 Preses OPERATORS
8172 13 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS
8172 14 Finieru frēzēšanas OPERATORS
8172 15 Finieru saaudzēšanas OPERATORS
8172 16 Finieru piegriešanas OPERATORS
8172 17 Finieru labošanas /līnijas OPERATORS
8172 18 Finieru paku savākšanas /līnijas OPERATORS
8172 19 Līmes sagatavošanas un formēšanas līnijas OPERATORS
8172 20 Laminēšanas OPERATORS
8172 21 Koksnes slīpēšanas /līnijas OPERATORS
8181 01 Ķieģeļu un dakstiņu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS
8181 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS
8181 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS
8181 04 Māla /ražošanas OPERATORS
8181 05 Stikla šķiedras /ražošanas OPERATORS
8181 06 Keramikas GLAZĒTĀJS
8181 07 Stikla apstrādes līnijas OPERATORS
8182 01 Rūpnīcas /katlu KURINĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.10.apakšnodaļā)
8182 02 Tvaika mašīnas OPERATORS
8182 03 Katlu MAŠĪNISTS
8182 04 Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS
8182 05 Siltumtīklu OPERATORS
8182 06 Turbīnu iekārtu OPERATORS
8182 07 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS
8182 08 Filtrēšanas OPERATORS
8182 09 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS
8182 10 Rezervuāra OPERATORS
8182 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS
8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS
8182 13 Apkures iekārtas OPERATORS
8182 14 Gazificēto krāšņu OPERATORS
8182 15 Gāzes OPERATORS (krematorijā)
8183 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS
8183 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS
8183 03 Etiķešu līmēšanas OPERATORS
8183 04 Saiņošanas OPERATORS
8183 05 Marķēšanas iekārtas OPERATORS
8183 06 Konteineru /pildīšanas iekārtas OPERATORS
8183 07 Pudeļu uzpildes OPERATORS
8183 08 Robota OPERATORS
8189 01 Presēšanas iekārtas OPERATORS
8189 02 Šķidrumu iekārtas OPERATORS
8189 03 Sniega ģeneratoru OPERATORS
8189 04 Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS
8211 01 Rūpniecisko iekārtu MONTIERIS
8211 02 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
8211 03 Sliežu ceļu MONTIERIS
8212 01 Elektroiekārtu MONTIERIS
8212 02 Uztīšanas iekārtas MONTIERIS
8212 03 AKUMULATORISTS
8212 04 Audiovideoiekārtu MONTIERIS
8212 05 Elektronisko iekārtu MONTIERIS
8219 01 Metāla /mēbeļu MONTIERIS
8219 02 Metāla izstrādājumu MONTIERIS
8219 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 05 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 06 Koka /mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 07 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS
8219 08 Kompozīto ražojumu MONTIERIS
8311 04 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 05 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 06 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 08 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 09 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 10 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 11 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 12 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 13 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 14 Dīzeļvilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 15 Elektrovilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 16 Sliežu motortransporta VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 17 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS (MAŠĪNISTS)
8311 18 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 19 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 20 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8311 21 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS
8311 22 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)
8311 23 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS
8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS
8312 02 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS
8312 03 Vilcienu SARGS
8312 04 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS
8312 05 Dzelzceļa šķirošanas DEŽURANTS
8312 06 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS
8312 07 Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)
8312 08 Vagonu parka DEŽURANTS
8312 09 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS
8312 10 Vilcienu PIEŅĒMĒJS
8312 11 Kravas vilcienu KONDUKTORS
8312 12 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS
8312 13 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS
8312 14 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS
8312 15 Vilcienu KONDUKTORS
8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS
8321 02 Motocikla VADĪTĀJS
8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS
8322 02 Furgona VADĪTĀJS
8322 03 Sanitārautomobiļa VADĪTĀJS
8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS
8322 05 Taksometra VADĪTĀJS
8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS
8331 01 Autobusa VADĪTĀJS
8331 02 Tramvaja VADĪTĀJS
8331 03 Trolejbusa VADĪTĀJS
8331 04 Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS (MANEVRĒTĀJS)
8332 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS
8332 02 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS
8332 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS
8332 04 Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS
8332 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
8332 06 Ielu laistīšanas /automobiļa VADĪTĀJS
8332 07 Ielu kaisīšanas /automobiļa VADĪTĀJS
8332 08 Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS
8332 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS
8332 10 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS
8332 11 Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS
8341 01 Kombaina VADĪTĀJS
8341 02 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS
8341 03 Meža mašīnu OPERATORS
8341 04 Baļķvedēja VADĪTĀJS
8341 05 Traktora VADĪTĀJS
8341 06 Traktortehnikas VADĪTĀJS
8341 07 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS
8342 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
8342 02 Betona ieklājēja VADĪTĀJS
8342 03 Betona ieklājēja OPERATORS
8342 04 Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS
8342 05 Asfalta ieklājēja OPERATORS
8342 06 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)
8342 07 Buldozera VADĪTĀJS
8342 08 Pamatu veltņa VADĪTĀJS
8342 09 Asfalta veltņa VADĪTĀJS
8342 10 Ekskavatora VADĪTĀJS
8342 11 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS
8342 12 Pāļdziņa VADĪTĀJS
8342 13 Gudronatora VADĪTĀJS
8342 14 Autogreidera VADĪTĀJS
8342 15 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS
8342 16 Ceļa frēzes VADĪTĀJS
8342 17 Ceļa frēzes OPERATORS
8342 18 Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS
8342 19 Bruģēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8342 20 Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS
8342 21 Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS
8342 22 Zemessmēlēja VADĪTĀJS
8343 01 Celtņa OPERATORS
8343 02 Elevatora OPERATORS
8343 03 Eskalatora OPERATORS
8343 04 Kuģa /celtņa OPERATORS
8343 05 Vinčas OPERATORS
8343 06 Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS
8343 07 Transportiera APKALPOTĀJS
8343 08 Pacēlāja MAŠĪNISTS
8343 09 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS
8343 10 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS
8343 11 Metalurģiskās iekārtas /celtņa OPERATORS
8343 12 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS
8343 13 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS
8343 14 DOKERS
8343 15 DOKERU BRIGADIERIS
8344 01 Lifta /platformas OPERATORS
8344 02 Autokrāvēja VADĪTĀJS
8344 03 Elektrokrāvēja OPERATORS
8344 04 Elektrokāra VADĪTĀJS
8344 05 Lidostas KRĀVĒJS
8350 01 BOCMANIS
8350 02 Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)
8350 03 Kuģa MATROZIS
8350 04 Iekšējo ūdeņu kuģa MATROZIS
8350 05 MATROZIS MOTORISTS
8350 06 Kuģa MOTORISTS
8350 07 Kuģa sūkņu MAŠĪNISTS
8350 08 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS (iekšlietu jomā)
9111 01 MĀJKALPOTĀJS
9112 01 APKOPĒJS
9112 02 TĪRĪTĀJS (roku darba)
9112 03 Viesnīcas ISTABENIS
9121 01 Veļas MAZGĀTĀJS
9121 02 Veļas GLUDINĀTĀJS
9121 03 Veļas PĀRZINIS
9121 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)
9122 01 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS
9122 02 Automobiļu MAZGĀTĀJS
9123 01 Logu /vitrīnu stiklu MAZGĀTĀJS
9129 01 Trauku MAZGĀTĀJS
9129 02 MAZGĀTĀJS (roku darba)
9129 03 TĪRĪTĀJS
9211 01 Saimniecības STRĀDNIEKS
9211 02 Sezonas lauksaimniecības STRĀDNIEKS
9212 01 ZIRGKOPĒJS
9212 02 LOPKOPĒJS
9212 03 SLAUCĒJS
9213 01 Lauksaimniecības /fermas STRĀDNIEKS
9213 02 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS
9214 01 Dārzniecības STRĀDNIEKS
9214 02 Siltumnīcas STRĀDNIEKS
9214 03 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS
9215 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS
9216 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS
9216 02 Akvakultūras STRĀDNIEKS
9311 01 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS
9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS
9312 02 Dzelzceļa STRĀDNIEKS
9312 03 APGAITNIEKS
9312 04 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS
9312 05 Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS
9312 06 ASFALTĒTĀJS
9313 01 BūvSTRĀDNIEKS
9313 02 RemontSTRĀDNIEKS
9321 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)
9321 02 KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS)
9321 03 KOMPLEKTĒTĀJS
9329 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)
9329 02 MONTĒTĀJS (roku darba)
9329 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS
9329 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)
9329 05 Spoļu ATTINĒJS (roku darba)
9329 06 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)
9329 07 Iespieddarbu pēcapstrādes STRĀDNIEKS (roku darba)
9329 08 Ceha STRĀDNIEKS
9329 09 PalīgSTRĀDNIEKS
9329 10 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS
9329 11 Naftas produktu LĒJĒJS
9329 12 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS
9329 13 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS
9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)
9329 15 Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS
9331 01 VeloRIKŠA
9332 01 KUČIERIS
9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)
9333 02 STROPĒTĀJS
9333 03 REKVIZITORS
9333 04 Skatuves STRĀDNIEKS
9333 05 Transporta STRĀDNIEKS
9333 06 Noliktavas STRĀDNIEKS
9333 07 SIGNALIZĒTĀJS
9333 08 Tehniskais STRĀDNIEKS
9333 09 RATIŅSTŪMĒJS (lielveikalos)
9334 01 Preču IZVIETOTĀJS
9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS
9411 01 Ātrās ēdināšanas STRĀDNIEKS
9412 01 PAVĀRA PALĪGS
9412 02 Virtuves DARBINIEKS
9412 03 Zivju VĒRĒJS (roku darbs)
9412 04 Zivju RETINĀTĀJS (roku darbs)
9412 05 Šprotu PAKOTĀJS (roku darbs)
9510 01 Apavu TĪRĪTĀJS
9510 02 Plakātu LĪMĒTĀJS
9510 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS
9520 01 Laikrakstu PĀRDEVĒJS
9520 02 Preču IZNĒSĀTĀJS
9520 03 KOLPORTIERIS
9520 04 Teātra programmu PĀRDEVĒJS
9611 01 Atkritumu SAVĀCĒJS
9611 02 Izgāztuves DEŽURANTS
9612 01 Atkritumu ŠĶIROTĀJS
9612 02 Otrreizējo izejvielu ŠĶIROTĀJS
9613 01 SĒTNIEKS
9613 02 Ielu SLAUCĪTĀJS
9613 03 Dzīvnieku ĶĒRĀJS
9621 01 KURJERS
9621 02 Preču PIEGĀDĀTĀJS
9622 01 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS
9623 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS
9623 02 Uzskaites rādījumu REĢISTRĒTĀJS
9624 01 Malkas SAGĀDĀTĀJS
9624 02 Ūdens SAGĀDĀTĀJS
9629 01 ŠVEICARS
9629 02 Biļešu KONTROLIERIS
9629 03 GARDEROBISTS
9629 04 Ēkas UZRAUGS
9629 05 Ēkas DEŽURANTS
9629 06 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS
9629 07 Ēkas un teritorijas UZRAUGS
9629 08 Meža un pļavas veltes VĀCĒJS