Minimālā darba alga
320 EUR
Minimālā stundas tarifa likme 
1.933 EUR
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem 2.209 EUR
Mēneša neapliekamais minimums 75 EUR
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī  
165 EUR
Atvieglojumi 1., 2. grupas invalīdam mēnesī
154 EUR
Atvieglojumi 3. grupas invalīdam mēnesī  
120 EUR
Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma
2875.76 EUR
Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 
213.43 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
24 %
Ienākuma nodoklis pašnodarbinātajiem  
24 %
VSAOI likme darba ņēmējiem, kas apdrošināts visiem veidiem 
34.09 %
(23.59 % / 10.50 %)
VSAOI likme pensionāriem   
29.12 %
(20.16 % / 8.96 %)
VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem     
31.48%
(21.79 % / 9.69 %)
Kapitāla pieauguma nodoklis par dividendēm   
10 %
Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu 15 %
Pievienotās vērtības nodoklis  
0 %/ 12 %/ 21%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
15 %
Mikrouzņēmumu nodoklis
9 % no mēneša apgrozījuma