Kompānija ZET.LV piedāvā kompleksu uzņēmējdarbību veicēju fizisko un juridisko personu apkalpošanu.

Mēs piedāvājam kvalitatīvus grāmatvedības un juridiskus pakalpojumus, uzņēmumu reģistrāciju un pārreģistrāciju, konsultācijas nodokļu jomā, tekstu tulkošanu, dokumentu notariālo apliecināšanu, klientu reklāmas izvietošanu masu informācijas avotos, ka arī citus reklāmas un biznesa pakalpojumus.

Strādājam kā ar rezidentiem, tā arī ar nerezidentiem.

Mēs saprotam, ka nav vienādu uzņēmumu un situāciju, katrs ir unikāls,  katram ir sava specifika. Mūsu sadarbības pamatā ar klientu ir individuāla pieeja,  vēlme maksimāli palīdzēt uzņēmējam veiksmīgi attīstīt biznesu  un sasniegt panākumus.

Mūsu darba būtību atspoguļo starptautiskais grāmatvežu ģerbonis. Tajā attēloti saule, svari un Bernulli līkne. Saule simbolizē to, ka grāmatvedības uzskaite parāda finanšu un saimniecisko darbību; Svari ir bilances, ticības un taisnīguma simbols; Bernulli līkne ir nepārtrauktas attīstības un uzskaites mūžības simbols. Ģerbonim apkārt ir vārdi “Science. Consciense. Independance”, kas nozīmē “Zinātne. Sirdsapziņa. Neatkarība”.

ZET.LV speciālisti strādā profesionāli, ātri, atbildīgi.

Kompānija ZET.LV garantē pilnīgu konfidencialitātes ievērošanu.

Rekvizīti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZET.LV”
Reģistrācijas numurs: 40103814434
Juridiskā adrese: Mārupes iela 51 - 60, Rīga, LV-1002
AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV49RIKO0002930182401